Jordbruk, skogbruk og fiske toppet lista over antall dødsulykker i arbeidslivet for 2018. Foto:colourbox.com
Jordbruk, skogbruk og fiske toppet lista over antall dødsulykker i arbeidslivet for 2018. Foto:colourbox.com

1/3 av dødsulykkene i primærnæringene

I 2018 omkom 37 personer i arbeidsulykker. 12 av dødsfallene skjedde innen jordbruk, skogbruk og fiske – en dobling fra 2017.

Publisert

«Transport og lagring» fulgt deretter med 7 dødsfall og «industri» med fem. «Bygg- og anleggsvirksomhet» hadde fire og «elektrisitet, vann og renovasjon» hadde to dødsfall.

Det gledelige er at dødsulykkene har gått ned i norsk arbeidsliv. Antall dødsulykker i 2018 er det laveste tallet som er registrert siden 2000, skriver Statistisk sentralbyrå. Fra 2000 til 2018 har antall dødsulykker gått ned fra 85 til 37, noe som tilsvarer en reduksjon på 48 dødsulykker eller 56 prosent i perioden.

I landbasert arbeidsliv var antallet dødsulykker 28 i 2018, og tallet er med det mer enn halvert fra 2000. Antallet dødsulykker i sjøfart var 8 i 2018, og over tid holder antallet seg stabilt under 10.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS