Prisene på landbrukseiendommer omsatt på det frie markedet stiger. Foto: Colourbox
Prisene på landbrukseiendommer omsatt på det frie markedet stiger. Foto: Colourbox

Prisboom på landbrukseiendommer

På ett år økte prisen på landbrukseiendommer i det åpne markedet med 13 prosent. For landbrukseiendommer brukt som fritidsbolig var prisøkningen atskillig høyere.

Publisert

Det er ikke bare boligprisene som har skutt i været de siste årene. Fra 2009 til 2020 har gjennomsnittsprisen for en eiendom omsatt til landbruksformål på det frie markedet doblet seg, fra 1,5 til 3,2 millioner kroner. Det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som offentliggjør tallene.

Fritidsboligene tar kaka

I alt ble det overdratt 9000 landbrukseiendommer fra 2019 til 2020, en økning på fem prosent. Av disse skulle 11 prosent gå til fritidsformål, og det er her vi ser den største prisøkningen. Gjennomsnittprisen for eiendommer benyttet som fritidsbolig økte nemlig med hele 40 prosent fra 2019 til 2020.

Store prisvariasjoner

Prisene på landbrukseiendommene varierer sterkt mellom landsdelene og er høyest i de sentrale områdene. I snitt lå en eiendom i fritt salg i Viken og Oslo på 6,2 millioner kroner, mens tallet for Troms og Finnmark var 1,5 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS