Eksempel på en stakkars vestlandsbonde som må spe på næringsinntekta med en jobb som BG-journalist.
Eksempel på en stakkars vestlandsbonde som må spe på næringsinntekta med en jobb som BG-journalist.

Kun en tredjedel av inntekta kommer fra garden

Gjennomsnittlig næringsinntekt fra jordbruket var på 215 500 kroner i 2020. Det utgjør kun 29 prosent av totalinntekta til snittbrukeren.

Publisert

Gjennomsnittlig totalinntekt for gardbrukerne var 742 600 i 2020. Det inkluderer altså både næringsinntekt fra garden, andre næringsinntekter (som f.eks. leiekjøring etc), lønnsinntekt fra arbeid utenfor landbruket samt pensjoner og kapitalinntekt.

Det viser tall fra Statistisk sentralbyrå som ble publisert i dag.

Næringsinntekta sakker akterut

Det er verdt å merke seg at gjennomsnittlig lønnsinntekt lå på 308 500 kroner, altså godt over næringsinntekta fra garden. Og mens denne lønnsinntekten i perioden 2015-2020 har økt med 17 prosent, har næringsinntekta fra garden bare økt med 12,5 prosent.

Mye av denne økningen kom det siste året i denne femårsperioden. Da steg næringsinntekten fra jordbruket med 7,1 prosent mot 3,2 prosent økning i lønnsinntekten. Merk at dette ikke er fjorårets tall, men tall for 2020. Økningen kom altså fra 2019 til 2020.

Rogaland topper fylkesstatistikken

Ser på gjennomsnittlig næringsinntekt fordelt på fylker, finner vi Rogaland på topp med 270 500 kroner. De skiller seg også markant ut fra de andre fylkene langs Sør- og Vestlandet. I Vestland er snittet kun 140 900, og i Agder ligger det på 152 800. Heller ikke i Møre og Romsdal eller Vestfold og Telemark bikker snittet over 200 000 kroner.

Gjelden ligger på et stabilt nivå

Gjelden per bruker holder seg stabil. I snitt hadde gardbrukere 2 161 200 kroner i gjeld i 2020. Det er litt mindre enn året før, men nesten nøyaktig det samme som i 2018, da gjelden var 2 161 000 kroner.

Igjen er det Rogaland som er på topp av fylkene, denne gangen med negativt fortegn. I 2020 hadde bønder i Rogaland i snitt 2 897 600 kroner. Det er nesten tre kvart millioner kroner mer enn snittet i resten av landet. Laveste gjeldsnivå finner vi blant bøndene i Vestland, der snittet ligger på 1 352 900 kroner.

Det var totalt 36 508 jordbruksbedrifter med personlig bruker i 2020. Det er en nedgang på hele 7,8 prosent fra 2015.

Powered by Labrador CMS