754 millioner kroner ekstra til landbruket

Tilleggsforhandlingene er i havn.

Publisert

Jordbruket og regjeringen er i dag enige om en foreløpig kompensasjon på 754 millioner kroner over budsjett for den ekstraordinære kostnadsveksten i jordbruket. Dette tilsvarer kravet fra jordbruket.

Strøm ikke inkludert

Jordbruket forsøkte riktignok å få inn økningene i strømpriser da forhandlingene startet, uten å lykkes.

– Det var ikke mulig å få til, men vi har fått en avtale om at det skal vurderes særskilt til vårens jordbruksoppgjør. Det blir svært viktig, sier Bjørn Gimming.

Han er likevel fornøyd med kompensajonen som ble lagt på bordet nå.

– Dette er et svært viktig resultat av forhandlingene. Vi har en kraftig kostnadsvekst som svekker bondens økonomi, som også påvirker vår evne til å produsere mat. Uten denne kompensasjonen ville inntekten til bonden sakket enda mer akterut. Økte kostnader har allerede spist opp forventet inntektsvekst som Stortinget vedtok i juni, sier Bjørn Gimming i Norges Bondelag i pressemeldingen.

Pengene kommer i februar

Kompensasjonen blir utbetalt i februar 2022 som en del av den ordinære utbetalingen av produksjonstilskudd.

Den totale kostnadsveksten som påløper og ikke blir kompensert nå, inkludert stigende gjødselpriser, skal inngå i de økonomiske rammene for jordbruksoppgjøret 2022.

Powered by Labrador CMS