Antall sauer gikk ned med sju prosent fra 2018 til 2019.
Antall sauer gikk ned med sju prosent fra 2018 til 2019.

Færre produsenter og færre dyr

Antall bruk med husdyr sank med 600 sist år. Det er en nedgang på 2,7 prosent. Også antall dyr krympet.

Publisert

I alt 26 600 husdyrprodusenter figurerer nå på listene for produksjonstilskudd per 1. mars 2019, viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Det er nedgang for alle dyreslag, bortsett fra ammekyr. Status quo for geit.

Storfe

Det totale tallet på storfe gikk ned med 15 200 til 862 200 fra 2018 til 2019. Tørkesommeren i fjor medførte at flere okser og kviger ble slakta tidligere enn planlagt.

Antall ammekyr økte derimot med 1 600 til 92 700 i samme perioden, mens tallet på mjølkekyr gikk ned med 3 600 til 215 000. I samme perioden gikk tallet på andre storfe ned med 13 200 til 554 300.

Svin

Tallet på avlssvin gikk ned med drøyt seks prosent til 83 300. I alt 1 100 bruk hadde avlssvin i 2019, noe som er fire prosent færre enn året før.

Sau

13 800 saueprodusenter søkte om produksjonstilskudd for 937 400 voksne sauer. Det er 3,7 færre produsenter og sju prosent færre sauer enn året før.

Geit

Tallet på mjølkegeit har stått omtrent stille fra 2018 til 2019 og er 36 300 per 1. mars 2019.

Powered by Labrador CMS