Prisøkningen frister flere til å hente ut mer sagtømmer fra skogen. Foto: Bo Hansen
Prisøkningen frister flere til å hente ut mer sagtømmer fra skogen. Foto: Bo Hansen

God pris får fart på sagtømmeret

Prisen på sagtømmer har økt med 20 prosent, noe som har stimulert til mer hogst, skriver Statistisk sentralbyrå.

Publisert

Det meste av prisøkningen skjedde i første halvår i år som følge av den store etterspørselen etter trelast både i her til lands og internasjonalt. I Nord-Amerika har tilgangen på tømmer vært for lav, noe som har ført til økt import av trelast fra Europa. Dette har gjort at prisene på trelast har skutt i været, også i Norge.

432 kroner kubikken

Alt i alt ble det solgt tre millioner kubikkmeter tømmer til industriformål i andre kvartal i år. Det er en økning på 16 prosent i forhold til samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for tømmeret var 432 kroner kubikken, en økning på 13,7 prosent.

30 prosent mer sagtømmer

Prisoppgangen har medført at det hogges mer sagtømmer. Fra første kvartal i 2020 økte hogstkvantumet av sagtømmer med 37 prosent for gran og 23 prosent for furu.

Statistisk sentralbyrå kan opplyse at første kvartal i fjor ble meget spesielt i og med usikkerheten rundt pandemien. Hogsten ble derfor mye mindre enn vanlig. Hogstkvantumet i annet kvartal i år er på linje med samme periode i 2019.

Massevirke på vikende front

Prisen på massevirke har derimot falt. Fra første kvartal 2020 til første kvartal i år gikk prisen for massevirke av gran ned med 14 prosent og for furu med 11 prosent. Det medført at hogsten av massevirke er gått ned og er noe lavere enn i 2020.

En tredel av hogstkvantumet i andre kvartal gikk til eksport. Det utgjør drøyt én million kubikkmeter. Halvparten var sagtømmer.

Powered by Labrador CMS