Tømmerprisene har steget og avvirkningen økt.

Fikk mer for kubikken

Tømmerprisen i første kvartal i år økte i snitt med over 5 prosent sammenlignet med fjoråret.

Publisert

I snitt fikk skogeierne 18 kroner mer for kubikkmeteren, eller totalt 344 kroner per kubikkmeter. Det viser tall fra Statistisk Sentralbyrå.

Gjennomsnittsprisen for skurtømmer og massevirke av gran økte mest, mens økningen for furuvirke var noe lavere.

Mer hogst

Og høyere priser ga høyere hogstkvantum. Det ble totalt avvirket 2,8 millioner kubikkmeter i årets tre første måneder. Det utgjør en økning på 79 millioner fra tilsvarende periode i fjor.

Bruttoverdien av tømmer solgt til industrien utgjorde 966 millioner kroner, en økning på 9 prosent fra samme kvartal 2016.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS