Barkbillefellene har ikke framtida for seg, skal vi tro en ny, svensk studie. Her barkbille-feller i Trøndelag.

Er barkbillefeller til ingen nytte?

Barkbillefeller har ingen tydelig effekt på angrep av granbarkbiller. Det viser en rapport fra svenske Skogforsk. Produsenten av fellene er ikke uventet uenig.

Publisert

Det er ATL som gjengir rapporten som konkluderer med at feromonfellene ikke utgjør noen forskjell. Feller kan være bra for overvåkning og hindre spredning, men for å minske skadene på stående skog er det fortsatt mest effektivt å søke opp og avvirke angrepne trær, heter det videre.

Legger felleforskningen død

Forsøket fra 2020 som ligger bak rapporten er det første, store vitenskapelig forsøket med feller i Sverige. Fellene ble utplassert på 30 ulike steder i skogen i Småland, gjerne i nærheten av stressa trær som man antok billene ville angripe. 

Resultatet viser at skadene i gjennomsnitt er noe lavere i bestand der fellene var utplassert sammenliknet med områder hvor det bare var plassert kontrollstolper, men forskjellen var ikke statistisk signifikant. Forsøket gir med andre ord ikke belegg for å hevde at barkbillefeller kan beskytte bestand mot skader fra barkbiller.

Konklusjonen er den samme som et mindre svensk forsøk fra 2019 kom fram til. Med disse klare svarene er det derfor ingen planer om å fortsette forskningen på feller i Sverige.

Får det glatte lag av produsent

Gunnar Johannsesen, mannen bak Nove-fella, gir ikke mye for studien. Han mener bestemt at annen forskning viser at fellene har effekt i en samordnet bekjempning med mange tusen feller i et helt landskap, som i Värmland på 1980-tallet.

– Du behøver ikke være rakettforsker for å forstå at en død bille ikke kan angripe ei gran. Og er det ikke bra å ta så mange som mulig før de rekker å formere seg? spør  Johannesen.

Powered by Labrador CMS