Årets rypejakt tegner til å bli en stor skuffelse for mange jegere landet over. Foto: Colourbox
Årets rypejakt tegner til å bli en stor skuffelse for mange jegere landet over. Foto: Colourbox

Dårlig nytt for rypejegerne

Utsiktene til ei god rypejakt er nedslående for store deler av landet. Bare i Trøndelag og deler av Nordland tegner det til å bli et normalår.

Publisert

Det er Statskog som kommer med den dårlige nyheten for ihuga rypejegere som starter jakta 10. september. 1700 kilometere av jaktterrenget hos Statskog er saumfart for rype. Tilbakemeldingene er nedslående når vi ser bort fra Trøndelag og Helgeland.

– Riktignok er det lokale variasjoner, men det store bildet viser en svak utvikling i rypebestanden i de fleste områdene, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Kaldt og lite smågnagere

Fagsjefen finner det vanskelig å peke på én årsak til svikten i rypebestanden. Det er mer et samspill mellom værmessige faktorer og svingninger i presset fra rypas naturlige fiender, og da snakker vi ikke om dem med hagle!

– En uvanlig kald periode i månedsskiftet juni-juli har gitt økt dødelighet. I tillegg har smågnagerbestanden kollapset, noe som gjør at rev og mår i større grad går etter rypekyllinger, er hovedforklaringen til Jo Inge Breisjøberget, som hadde forventa en bedring i rypebestanden i Troms. Det siste har fagsjefen ennå ingen god forklaring på.

Stengt for jakt

Med bakgrunn i årets rypetelling og historisk jaktuttak vil Statskog sammen med brukerorganisasjonene vurdere hvilke begrensninger som på innføres under årets jakt,

– Svake takseringstall vil innebære strengere regulering for å sikre bærekraftig forvaltning. Enkelte områder vil bli stengt for rype- og skogsfugljakt. Dette avklarer vi de nærmeste dagene, sier Breisjøberget.

Storfugl svikter også

Også for storfugl viser takseringsresultatene den samme nedslående tendensen.

– Det er desidert dårligst i østlige strøk, inn mot svenskegrensa. Det er noe bedre lenger vest, slik som i Finnemarka ved Drammen og Sølvverket i Kongsberg, sier Breisjøberget.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS