Sirup får kyrne til å frekventere mjølkeroboten oftere. Illustrasjon: colourbox.com

Robot lokker med sirup

Kyrne oppsøker mjølkeroboten oftere hvis du frister med sirup.

Publisert

Et dansk forsøk med å pumpe et sirupprodukt direkte ned i mjølkerobotens fôrkrybbe resulterte i at flere kyr søkte til roboten.

100 gram sirup

Det er SEGES som foretatt forsøket i fire besetninger med sirupproduktet BeneoCarb S. Med 0,2 flere besøk hos mjølkeroboten tyder det på at kyrne ble mer motiverte for å gå til mjølking når de fristes med 100 gram sirup hver gang.

Det var imidlertid ingen signifikant økning i mjølk-, fett- eller proteinytelsen.

Kan det øke ytelsen?

De fire forsøksbesetningene hadde fra før høy ytelse (12 870 kg mjølk) og søkte roboten ofte (2,8 mjølkinger). Det spennende ville være å foreta sirupstrikset i besetninger med lavere ytelse og besøksfrekvens for å se om det kunne ha effekt på mjølkeytelsen, anstyder de danske forskerne.

Hva slags sirup?

BeneoCarb S er en Iso-maltulose sirup som rukes som søtestoff, støvbinder og bindemiddel ved framstilling av fôrpellets til storfe og svin. Alle Lely-robotene som inngikk i forsøket ble før oppstart kalibrert til å tildele 100 gram BeneoCarb S per mjølking.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS