Potetåker i blomst.
Potetåker i blomst.

Insekter sprer bløtråte

Fluer kan være bærere av bløtråtesmitte i settepoteter.

Publisert

I arbeidet med doktograden om bløtråtebakteriene i Norge har Simeon Rossmann blant annet utført feltstudie hvor han samlet inn insekter. Målet var å finne ut om de var bærere av bløtråtebakterier.

Det ble funnet insekter med bakterier fra alle testede felt, inkludert felt hvor rene settepoteter ble oppformert. Totalt ble det funnet mer enn 90 insektarter, hovedsakelig fluer. Alle var bærere av en stor mengde bløtråtebakterier.

– Dette kan være forklaringen på den raske innsmittingen til i utgangspunktet rene settepoteter, som man ofte finner, heter det i pressemeldingen fra NMBU.

Simeon Rossman skal forsvare doktorgraden på NMBU førstkommende fredag.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS