Kristian Wilman
Kristian Wilman

Skremmer traner med fyrverkeri og jakt

I Vansbro kommune i Sverige har store flokker av traner gjort skade på potetåkrene. De mest effektive fugleskremslene ser ut til å være fyrverkeri og lisensjakt.

Publisert

Langs Västerdalsälven finnes flere gamle elveløp, og store våtmarksområder. Antallet traner er sterkt økende, og bøndene i distriktet har vært plaget av store traneflokker i flere år. Størst skade gjør de på potetåkrene, der de går og graver opp potetene fra bakken. Forsøk med propandrevne skremmekanoner, roterende speil og oppblåsbare figurer har ikke ført fram. Etter kort tid har tranene blitt vant til fugleskremslene, og kommet tilbake til åkrene. Traner er totalfredet både i Norge og Sverige, men Länsstyrelsen i Dalarnas Län har vært lydhøre for bøndenes ønsker om å begrense skadene. Derfor ble det gitt fellingstillatelse på inntil 13 traner i tida 9. juli til 9. august, i håp om at de skal finne nye beitemarker.

Store traneflokker gjør stor skade. Foto: Yay

Sikkerheten først

Traner er svært oppmerksomme, og det er vanskelig å få dem på nært hold, så de må derfor skytes med en grovkalibret rifle. Siden potetåkrene ligger i bebygde områder stilles det strenge krav til sikker bakgrunn under skytingen. Länsstyrelsen hadde derfor oppnevnt en bestemt jeger til å stå for jakten.

Til skrekk og advarsel

Den 27. juli ble en trane skutt, og den ble hengt opp på staurer i potetåkeren for å virke avskrekkende på andre traner. Og det ser ut til å ha fungert, for tranene har i allefall ikke kommet tilbake til denne åkeren.

Klokt av myndighetene

Potetdyrkeren Kristian Willman i Dala-Järna er en av de berørte bøndene. Og han er svært glad for Länsstyrelsens beslutning. -Det finnes over 200 traner i området, og det er helt urealistisk å skyte ned hele bestanden. Men vi håper at jakten vil virke avskrekkende på dem slik at de flytter ut på myrer og andre våtmarker der de ikke gjør skade, sier han.

Bøndene har fått raketter av fylket

Kristian Willman har også brukt fyrverkeri for å skremme tranene, og han synes det har gitt bra resultater. Han har brukt store, kraftige pinneraketter og skutt dem ut i lav høyde mot beitende traneflokker. Rakettene har bøndene fått gratis av Länsstyrelsen. Kanskje norske fylkeskommuner burde ta lærdom av forsøket, og innvilge dispensasjon fra forbudet mot pinneraketter?

Powered by Labrador CMS