Agroteknikk nyhetsjury 2015
Agroteknikk nyhetsjury 2015

Mange spennende nyheter til Agroteknikk

107 nyheter er innmeldt til årets Agroteknikk, spennende og store nyheter som er verdt et besøk på landbrukets store fagmesse. Det er hele 44 flere enn i 2012!

Publisert

Tor Rustad (t.v.), Magnus Østby, Knut Egil Bøe, Dag Idar Gjøsang og Erik Brodshaug gleder seg over rekordmange nyheter. Iver Gamme var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Siri Juell Rasmussen.

– Endring av nyhetspresentasjonen med bedre profilering, kombinert med at Agritechnica arrangeres noen uker før Agroteknikk, er nok hovedårsaken til årets flom av nyheter. Om alle 107 nyhetene blir godkjent gjenstår å se, men uansett er dette svært gledelig, sier juryleder Magnus Østby.

Mens det i 2012 var 22 utstillere som meldte inn nyheter, er det i år 25 som har noe nytt å melde. Det er som vanlig mange nyheter innen traktor og redskap, mens i-mek er bedre representert i år.

Agritechnica

Flere aktuelle nyheter har sperrefrist til åpningen av Agritechnica. Utstillere har valgt å melde inn disse nyhetene på ordinær måte, men uten at de presenteres i AgroMagasinet og fagbladene Norsk Landbruk og Bedre Gardsdrift. De vil likevel få full profilering under selve messa og bli offentliggjort på nett så fort de er frigitt.

Sterkere profilering

De tradisjonelle 1-2-3 aksene er byttet ut med Offisiell Agroteknikknyhet, og et sølvaks eller gullaks til de største nyhetene, Kriteriene er spisset siden sist for å gjøre kåringa gjevere, og medaljevinnerne vil bli sterkere profilert og mer synlige for publikum.

– Det er lav terskel for å bli godkjent som Offisiell Agroteknikknyhet, mens medalje og spesielt gull, krever mye. Vi ser likevel at den største oppgaven blir å plukke ut sølvkandidatene, sier Østby.

Kjent og ukjent

Juryen har hatt sitt første møte, hvor de tok en grovsortering av nyhetene. Juryen har god faglig bredde og flere nyheter er godt kjent av juryens medlemmer på forhånd, noe som forenkler arbeidet. Men det er også produkter som er helt nye, og hvor juryen må bruke tid på å sette seg inn i funksjon og virkemåte. Juryen må også sjekke om nyheten er så unik som det påstås, eller om det finnes noe tilsvarende i markedet fra før.

Godt sammensatt jury

Juryen ledes av redaktør Magnus Østby i Bedre Gardsdrift. De øvrige medlemmene er ansvarlig redaktør Iver Gamme i Bondebladet, Norsk Landbruk og Traktor, gårdbruker og teknisk oversetter Tor Rustad, rådgiver Erik Brodshaug i Tine og professor i husdyrmiljø og teknikk Knut Egil Bøe ved NMBU.

Powered by Labrador CMS