Amazone AmaSpot_1
Amazone AmaSpot_1

Amazone med AmaSpot og EasyCheck

Amazone høster sølv på Agritechnica for systemene AmaSpot og EasyCheck, som sørger for nøyaktig spredning av plantevernmidler og kunstgjødsel.

Publisert

AmaSpot er en kombinasjon av infrarøde sensorer og aktive sprededyser som tillater individuell sprøyting av ugrasplanter. Sensorene er plasser med én meters mellomrom langs hele spredebommen og avslører ugrasplantene etter grønnfargen. De elektronisk styrte sprededysene åpner og lukker lynraskt på kommando fra sensor-systemet, og punktspreder ugrasplantene. Mengden plantevernmidler som leveres fra dysa kan reguleres fra 30 til 100 prosent, og væsken sprøytes alltid med likt trykk og dråpestørrelse.

Systemet kan også spre plantevernmidler kontinuerlig, men med mulighet for å justere mengden. Eksempelvis kan dysene levere 30 prosent på hele åkeren, mens de åpner fullt på områder med mye ugras. Systemet er utviklet i samarbeid med Rometron og Agrotop og skal fungere både dag og natt og i kjørehastigheter opp til 20 km/t.

Systemet EasyCheck kontrollerer spredebildet fra kunstgjødselsprederen ved hjelp av gummimatter og en app. Ved tradisjonell kalibrering spres kunstgjødsel over rader med nøyaktig plasserte plastkasser på jordet, før du tømmer innholdet fra kassene i målesylindre og kontrollerer fordelingen av gjødsel i spredebildet. Med EasyCheck erstattes altså plastkassene med gummimatter, og målesylindrene med en telefon-app.

De svarte gummimattene teller 16 stykker og måler 60x40 centimeter. De fordeles i fire rader med fire matter langs spredebredden i overlappingssonen. Før du starter kontrollen må du kalibrere appen ved å ta et bilde av kunstgjødsla i sprederen. Deretter sprer du gjødsel over radene og tar et bilde av hver matte med telefonen. Appen sammenlikner mengden gjødsel på mattene og kalkulerer prosentvis mengde på hver rad med gummimatter. Hvis det er avvik, kan appen i tillegg foreslå justeringer på kunstgjødselsprederne Amazone ZA-TS og ZA-V.

Foreløpig er appen utviklet for Android-telefoner, men Amazone spår at den også vil være klar for Apples iPhone før den slippes på markedet i 2016.

Powered by Labrador CMS