Mjølkebønder i Rogaland øker mjølkekvota med nesten 80 prosent i snitt ved utvidelse. Foto: Torfinn Nærland
Mjølkebønder i Rogaland øker mjølkekvota med nesten 80 prosent i snitt ved utvidelse. Foto: Torfinn Nærland

Nybygg: Mjølkekvota opp 79 %

Mjølkebruk i Rogaland øker mjølkekvota med 79 prosent i snitt ved utbygging. Det krever at bonden har tunga rett i munnen når det gjelder økonomi og drift.

Publisert

Ett år før utbygging var kvota i snitt 216 000 liter, med variasjoner fra 71 000 til 444 000 liter. Tre år etter utbygging var kvota økt til 386 000 liter i gjennomsnitt, med variasjoner fra 170 000 liter til 759 000 liter. Med slike drastiske økninger i kvota er det ikke til å undres over at mjølkebøndene opplever store utfordringer med økonomi og styring av garden.

Nytt styringsverktøy skal lette overgangen

Nå har TINE Rådgiving kommet til unnsetning og gitt bøndene et bedre redskap for å planlegge og å gjennomføre byggeprosessen og den påfølgende opptrappinga av produksjonen. Sammen med Klepp Rekneskapslag og med bidrag fra regnskapslaga på Jæren og Dalane, har TINE Rådgiving gjennomført prosjektet «Økonomi og driftsleiing på utbyggingsbruk i mjølkeproduksjon». Etter å ha intervjuet 36 ulike utbyggingsbruk i Rogaland, har prosjektet kommet opp med et styringsverktøy som framtidige bønder kan bruke for å stryke økonomien og drifta på garden etter utbygging.

Utvidelsen må skje i tre faser

Mjølkebøndene tar stadig større økonomisk risiko ved å utvide bygg, bygge nytt, utvide produksjonsvolumet, leie arbeidskraft og jord, ta i bruk ny teknologi og nye produksjonsmetoder. Alt dette setter gardbrukeren i en utfordrende situasjon.

For at ei utbygging skal lykkes, har prosjektet funnet ut at utbygginga må deles inn i tre faser; en planleggingsfase, en endringsfase og en ny-driftsfase. Dette er nødvendig for å få riktig vektlegging av de ulike utfordringene til rett tid.

Driftsplanene følger ikke med i svingene

I løpet av prosjektet fant TINE Rådgiving ut at driftsplanene ikke tar tilstrekkelig høyde for endringsprosessen, produksjonsopptrappinga og den påfølgende økninga i de faste kostnadene. Det blir heller ikke tatt nok hensyn til behova og ønskene om investeringer som er på bruka eller de andre utbyggingene som bruka har gjennomført.

Sender kyr til slakteriet – klarer ikke å fylle kvota

Prosjektet avdekka også at svært mange kyr blir utrangert i innflyttingsåret. Så mye som 60 prosent – mot et landsgjennomsnitt på 43 prosent. Videre at bruk med større mjølkekvote har store problemer med å fylle kvota i åra etter utbygging.

I ettertid sier flere bønder at de skulle lagt mer vekt på å ha god tilgang på kalver og kviger i endringsfasen.

Sluttord: Større produksjon og høyere arbeidsmengde har ført til økt behov for å planlegge arbeidsdagen og sesongene, og til mer leie av arbeidskraft og maskinarbeid på jorda.

Powered by Labrador CMS