Det nybygde fjøset for ammeku og kjøttproduksjon hos Ole Kristen Karlsrud i Ski. Foto: Lars Martin Julseth
Det nybygde fjøset for ammeku og kjøttproduksjon hos Ole Kristen Karlsrud i Ski. Foto: Lars Martin Julseth

Flere nye fjøs i Follo

Landbrukssjef Lars Martin Julseth forteller om stor investeringslyst i Follo. Her er hans bilde av det nybygde fjøset til Ole Kristen Karlsrud i Ski.

Publisert

I 2017 var det sju bruk i Follo som fikk innvilget støtte fra Innovasjon Norge til investeringer i nye bygg innafor tradisjonelt landbruk. I 2016 var det fem bruk, forteller landbrukssjefen i Follo, Lars Martin Julseth, til Fyllkesnytt for Oslo og Akershus. Samlet kostand for byggene som er reist i år har vært 25 millioner kroner. Av dette utgjorde tilskuddene fra Innovasjon Norge 3,5 millioner.

Når vi ser på de tre siste årene er det foretatt investeringer på 27 landbrukseiendommer i Follo med støtte fra Innovasjon Norge. Dette er nærmere 10 prosent av antall bruk i Follo.

Det blir stadig færre yrkesutøvere innen landbruket i Follo. Men de som er igjen viser stor vilje og interesse for å investere, noe som er nødvendig for å opprettholde inntektene.

Landbrukskontoret i Follo dekker de seks kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård Ski, Vestby og Ås.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS