11921 Krovoll topper lista over de 24 eliteoksene med en avlsveri på 28. Foto: Jan Arve Kristiansen
11921 Krovoll topper lista over de 24 eliteoksene med en avlsveri på 28. Foto: Jan Arve Kristiansen

24 nye NRF-okser til tjeneste

24 nye eliteokser er valgt ut ved tredje uttak i år, melder Geno.

Publisert

Alle oksene er født i siste halvdel av 2016. Ni av de 24 oksene er kollet. Og to av disse er homozygot, noe som bare gir kollet avkom.

Sterke og svake sider

Oksene har avlsverdier som varierer mellom 17 og 28, med et snitt på 21,9. Som gruppe betrakta er dette utvalget meget sterk på mjølk (både innhold og mengde), jurhelse (celletall og mastitt), jureksteriør (jurdybde og -feste), samt fruktbarhet. Blant de svakere egenskapene finner vi utmjølking, beinstilling, jurbalanse og spenelengde og -tjukkelse.

Lite slektskap mellom oksene

Videre nevner Geno at det er god spredning på farskapet til oksene. Det er totalt 21 ulike fedre til de 24 oksene. Det betyr at kun tre okser har en halvbror i utvalget. Det er 19 ulike morfedre til oksene. 10795 Hoøen er oftest representert som morfar til tre av oksene.

Det er heller ikke registret noen kjente gen-defekter hos de 24 utvalgte.

Sæden er klar i neste måned

I år er antall eliteutvalg økt fra tre til fire. Dette var det tredje uttaket og de 24 oksene vil være i dunkene fra oktober, kan Geno opplyse.

Les mer om hver avlsokse her

Powered by Labrador CMS