Maskinleieprislista er på vei

Bedre Gardsdrifts desidert mest etterspurte sak er maskinleieprislista. Prislista er Norges mest omfattende maskinleieprisliste og forbeholdt våre abonnenter.

Publisert

Bedre Gardsdrifts maskinleieprisliste er Norges mest komplette prisliste for maskinleie innen landbruket. I tillegg til vår primære målgruppe, bønder og landbruksentreprenører, brukes prislista av anleggsentreprenører, utbyggere, offentlige instanser og skoler. Blant annet har Statens vegvesen brukt vår prisliste ved prisfastsetting av ulike arbeider. Vi vet også at den brukes i økonomiundervisningen på landbruksskoler og i rettsaker.

Stiftet bilag

Årets prisliste er del av Bedre Gardsdrift nr. 3, som ble levert Posten på mandag. Hvis Posten gjør sin jobb og du er abonnent med korrekt adresse, skal blad og prisliste være i postkassem din før helga. Som i fjor er prislista et 16-siders stiftet bilag i midten av bladet, slik at du kan nappe den ut. Dermed kan du velge om du vil ha den som del av bladet, eller ta den ut og ha den med i traktoren eller lett tilgjengelig på kontoret.

Aktuell for alle

Prislista omfatter ca. 500 ulike oppgaver og redskapstyper. Alt fra små enkeltbønder til store entreprenører i alle fylker har bidratt med priser omlag 7000 priser. Det gjør at lista er like aktuell enten du bor i Lindesnes eller Pasvik og skal leie en enkel plog eller stor finsnitter med sjåfør.

Vår journalist Jogeir M. Agjeld legger ned et enorm arbeid for å gi bønder og entreprenører en omfattende prisliste av høy kvalitet.
Vår journalist Jogeir M. Agjeld legger ned et enorm arbeid for å gi bønder og entreprenører en omfattende prisliste av høy kvalitet.

Tradisjonen tro inneholder prislista både minstepris, makspris og middelpris. Middelprisen er unik for Bedre Gardsdrifts prisliste, som et hjelpemiddel til å antyde hvor i løypa de fleste legger seg.

Til å stole på

Prislista er den største enkeltjobben i Bedre Gardsdrift gjennom året. Hver enkelt pris vurderes nøye. På den måten luker vi ut eventuelle feil, eller sterkt avvikende priser.

Journalist Jogeir M. Agjeld har jobbet med prislista i mer enn 13 år, og har dermed fulgt utviklingen innen maskinleie og leiekjøring i landbruket på nært hold. De siste årene har vi registert en trend i retning av mer leiekjøring og mindre maskinleie. Denne trenden gjelder også i år.

Verdipapir forbeholdt abonnenter

Kvalitet koster. Derfor er maskinleieprislista forbeholdt Bedre Gardsdrifts abonnenter. Vil du sikre deg årets prisliste, men ikke er abonnent, må du tegne abonnement snarest. Abonnement bestiller du på gardsdrift.no eller ved å sende en e-post til abo.bedregardsdrift@askmedia.no.

Bladet koster 625 kroner for et år og kan naturligvis utgiftsføres. I tillegg til Norges desidert mest omfattende og populære prisliste for leiekjøring og maskinleie, byr vi blant annet på:
- Gardsanalyser
- Bygningsstoff
- Traktortester
- Nyheter og messestoff
- Vedlikehold
- Småsmart- Økonomi og driftsledelse.

Bladet kommer ut 10 ganger i året og de siste årene har årsproduksjonen vært på ca.1000 sider. Mens mange blader opplever nedgang, har Bedre Gardsdrift de siste årene hatt en jevn opplagsøkning.

Gratis og utgått på nett

Hvis du er ukjent med prislista vår kan du ta en kikk på en gammel prisliste. Enkelte av de tidliger utgavene ligger fritt tilgjengelig på gardsdrift.no. Sjøl om de har gått ut på dato for noen år siden, får du et hint om hvor omfattende prislista vår er. På gardsdrift.no finner du også tips for deg som skal leie maskiner og eller redskap.

Hjelp oss til å bli bedre

Dersom du ønsker å bidra med priser til neste års prisliste, eller har synspunkter på hvordan vi kan gjøre prislista enda bedre, så setter vi stor pris på om du tar kontakt. Det gjør du ved å sende en e-post til redaksjonen@bedregardsdrift.no.

Powered by Labrador CMS