Tilpass redskap til traktor og bruk tid til å stille inn redskapet. Det kan spare deg for en del dieselutgifter.
Tilpass redskap til traktor og bruk tid til å stille inn redskapet. Det kan spare deg for en del dieselutgifter.

Slik velger du riktig størrelse på maskinparken

Hva er riktig størrelse på traktor, maskiner og redskap? Svaret finner du best ved å analysere eget bruk.

Publisert

Maskinene du bruker oppå jorda påvirker det som skjer under jorda, men er det bedre å kjøre færre runder med store maskiner eller flere overfarter med lite utstyr?

Vi har kontaktet Till Seehusen, forsker ved Nibio Apelsvoll, for å få hjelp til å svare på spørsmålet. Han har jobbet med problematikken i en årrekke.

Ikke ett riktig svar

Som så mye annet i landbruket, finnes det ikke ett riktig svar på spørsmålet om hvor stor traktorer og redskap i maskinparken bør være.

Forsøk utført av Nibio viser at både vekten av maskinen og antall kjøringer i samme spor øker faren for jordpakking. Under laglige forhold kan en stor og effektiv maskin dermed redusere risikoen for jordpakking fordi det blir mindre kjøring.

Når forholdene ikke er laglige, vil imidlertid større vekt føre til større pakkeskader også i dypere sjikt. I slike tilfeller vil det være bedre med en mindre maskin med mindre vekt og optimal dekkutrustning.

Er det noe vi har lært de siste åra, er det at ingen kan spå været. Så hva skal du velge?

11 ting å tenke på

Denne lista kan være til hjelp når du skal vurdere hvor stort utstyret bør være, og hva du kan gjøre for å utnytte den maskinparken du har best mulig:

1. Hva er den tyngste arbeidsoppgaven på garden din?

2. Kan du redusere effektbehovet, for eksempel ved å redusere arbeidsdybde hvis det er mulig?

3. Sørg for riktig ballastering, dekktrykk og dekkutrustning. Traktor og redskap må være tilpasset hverandre.

4. Planlegg kjøremønster i forveien. Jo mindre kjøring, desto bedre. Det minsker sjansen for jordpakking, reduserer kostnadene og øker effektiviteten.

5. Finn ut hvor mye du taper i avling og kvalitet på utsatt våronn/innhøsting eller om du ikke taper noe. Vurder om tapet blir likt, større eller mindre om du øker maskinkapasiteten.

6. Vurder om det lønner seg å investere i større utstyr eller om det er mer økonomisk tillate at noe areal kan få redusert avling ved utsatt våronn/høstetidspunkt.

7. Hva er flaskehalsen i redskapslinja? Vurder om du er tjent med å øke kapasiteten her.

8. Vurder om utstyret er for stort eller smått til skiftene de skal gå på, og om du faktisk klarer å utnytte kapasiteten ved å øke størrelsen på redskapene.

9. Sammenlign driftskostnadene på utstyr med ulik kapasitet for å se om du er tjent med store, middels eller mindre maskiner.

10. Undersøk muligheten for å leie inn ekstra sjåfører eller leiekjørere. Hva vil det koste i forhold til om du gjør det meste selv?

11. Finn ut hvor mange dager det i snitt har vært mulig å høste eller kjøre våronn de siste årene, og sammenlign med hvor mye tid du trenger til høsting eller våronn. Klarer du å gjennomføre det meste i tide? Hvis ikke bør, du se på om det er noe du kan gjøre for å ha litt ekstra å gå på når det gjelder dårlig vær eller uforutsette reparasjoner.

Les mer

Denne artikkelen er et utdrag fra en større artikkel og artikkelserie som sto på trykk i Bedre Gardsdrift nr. 5 før sommeren. Vi følger opp temaet i kommende utgave, Bedre Gardsdrift nr. 6, hvor vi besøker en gardbruker som har valgt å kombinere breie redskap med en liten traktor.

Powered by Labrador CMS