Går forslaget gjennom, blir det ikke lenger krav om påmontert utstyr for kjøring med tvillinghjul langs veg. Foto: S. Bigseth

Breddereglene sendes på høring

Vegdirektoratet har sendt forslag om endring i reglene for brede landbruksmaskiner ut på høring.

Publisert

Forslagene til endringer kommer som følge av arbeidsgruppen som ble nedsatt for å se på nettopp breddereglene m.m. (se faktaboks). Vi skrev om anbefalingene fra arbeidsgruppa allerede i BG nr. 10/2017. Nesten et år senere har Vegdirektoratet endelig lagt fram sine forslag til endringer av forskrift om bruk av kjøretøy.

Forslagene innebærer endringer i:

 • lemping av kravene som gjelder for kjøring av brede landbruksmaskiner på offentlig veg
 • bruk av tvillinghjul, brede dekk og beltehjul på traktorer
 • påbud om ha med kjetting på traktorer.

Fra 34 km på veg til 50 km i luftlinje

Så hva foreslår de konkret? I følge høringsnotatet anbefaler Vegdirektoratet å endre avstandsbegrensningen fra 34 km langs vegen til 50 km i luftlinje.

Vegdirektoratet foreslår derimot ikke å endre ordlyden tilsvarende i bestemmelsen som regulerer dispensasjon til landbruksmaskiner med bredde mellom 3,50 og 4,10 m. De påpeker videre at dispensasjonsmyndigheten vil ha adgang til å gi dispensasjon for avstander inntil 50 km målt i luftlinje, men ingen plikt.

Nødvendig kjøring

I tillegg blir det foreslått å endre regelen i forskrift om bruk av kjøretøy § 5-5 nr. 6 som omfatter kjøring som er tillatt uten dispensasjon på offentlig veg. Vegdirektoratet foreslår at det skal være tillatt med nødvendig kjøring til, fra, og mellom jordbruksarealer, til og fra verksted, til og fra kjøp eller salgssted e.l. Dette skal nå også omfatte landbruksentreprenører og leiekjørere.

Bakgrunnen for denne endringer er blant annet at det har vært eksempler på at kjøring til og fra verksted har vært stanset av utekontrollen i Statens vegvesen.

Tvillinghjul og kjettinger

I forslaget om bruk av tvillinghjul, foreslår Vegdirektoratet at det ikke lenger skal være et krav om å ha påmontert utstyr for å kjøre med brede dekk eller tvillinghjul langs offentlig vei. De foreslår å regulere beltehjul på tilsvarende måte.

Videre blir det foreslått å begrense påbudet om å ha kjetting på traktor, slik at dette kun gjelder der det er forventet kjøring på veg som er snø- eller isdekket.

Høringsfristen er satt til 15. januar 2019.

Ti års arbeid

Første gang det ble nedsatt ei arbeidsgruppe for å se på trafikkreglene var i 2009, altså nesten ti år siden. Det gikk ikke helt som man håpte. Det endte bl.a. med at Bedre Gardsdrift m.fl. i 2013 sendte et åpent brev til samferdselsministeren og landbruksministeren med krav om opprydding i trafikkreglene. Først i fjor ble det opprettet nok ei arbeidsgruppe som skulle se på bl.a. breddereglene. Denne gangen har arbeidet munnet ut i konkrete forslag til endringer av forskrift om bruk av kjøretøy. Bedre Gardsdrift har vært representert i arbeidsgruppa, først gjennom Jogeir Agjeld, og siden Magnus Mo Opsahl.

Arbeidsgruppa

Arbeidsgruppa som har jobbet med breddereglene har blitt ledet av Asia Akhter, seksjon for Trafikantadferd. Øvrige medlemmer har vært:

 • Amund Johnsrud, Norges Bondelag
 • Arne Island, Vegdirektoratet
 • Arnstein Kartevoll, Arbeidstilsynet
 • Bjørn Hvaleby, Matmerk
 • Dag Nordvik, Norges lastebileier-forbund
 • Espen Wicken, Maskinentreprenørenes forbund
 • Jogeir Agjeld, Norsk landbruksrådgivning
 • Magnus Mo Opsahl, Bedre Gardsdrift
 • Martin L. Grimstad, Landbruks- og matdepartementet
 • Stein-Olaf Røberg, Utrykningspolitiet/Politidirektoratet
,
Powered by Labrador CMS