Flere redskaper har byttet forhandlere de siste åra. Hvordan påvirker det deg som kjøper?

Hvem har ansvaret for kunden når forhandlerne bytter merker?

Du har kjøpt ny maskin til slåtten, men innen du har prøvd den og oppdaget feilen, har forhandleren byttet merke og en annen kjede overtatt importen. Hvem klager du til?

Publisert

Se for deg at du har kjøpt en helt ny og ganske dyr tilhenger, med verktøyskap, store hjul og stilige lys. Alt er bare fryd og gammen, men etter fem måneder flasser lakken og det har gått opp sveiser både her og der.

I løpet av de månedene har en ny forhandler overtatt agenturet. Den forhandleren du kjøpte hengeren av, sender deg videre til nåværende forhandler, men den nåværende forhandler sender deg tilbake til den du kjøpte hengeren av. Det var tross alt de som solgte deg hengeren.

Du har blitt en kasteball. Hva gjør du da, og hvordan skal du gå fram?

Kjøpslov og garanti

Det er to ting som regulerer rettighetene dine: kjøpsloven og en eventuell garanti. Når du som bonde gjør en handel med et maskinfirma, er dere begge å regne som næringsdrivende. Dermed omfattes dere av kjøpsloven, som inneholder en rekke lovfestede rettigheter for både kjøper og selger.

Garanti er derimot ikke basert på noen lov, men er en privatrettslig avtale. Garanti er i utgangspunktet ikke noe du har rett til å få, men noe en selger eller forhandler kan velge å tilby utover det som er regulert av kjøpsloven. En garanti kan gis av produsenten/fabrikken, importøren, forhandler eller tredjeparts garantiselskaper. Sistnevnte kan for eksempel være et forsikringsselskap. Det er altså ingen norm for hvordan en garanti skal være, men hvem som har utstedt garantien vil ha betydning for hvem du skal rette deg mot om du skal benytte deg av garantien etter et agenturbytte.

Studer kjøpekontrakten

I vårt tenkte tilfelle med hengeren må du derfor ta en titt på kjøpekontrakten.

– Hvem som sitter med ansvaret beror egentlig på en tolkning av grunnlaget for den garantien som er gitt i tillegg til det som er lovfestet gjennom kjøpsloven, sier Ingolf Holmen, advokat hos Advokatfirmaet Seland Orwall AS.

I utgangspunktet vil ikke en ny importør være ansvarlig for garantier stilt av andre. I noen tilfeller kan importøren likevel bistå som en formidler i garantisaker mellom kunde og produsent. Ifølge Ingolf vil dette avhenge av avtalen mellom importør og produsent. Når det gjelder parallellimport, som vi nå har flere eksempler på her til land, er svaret ganske enkelt.

– Man er kun ansvarlig for det man selv har solgt. Dette er regulert i kjøpsloven, sier Ingolf.

Endringer kan ha betydning

Agenturbytter, navnebytter eller fusjoner kan påvirke hvem som har ansvaret, men ikke nødvendigvis. Dersom forhandleren som du har kjøpt utstyret av, går konkurs, kan du rette direkte krav mot tidligere salgsledd. Dette kan enten være importør eller produsent.

Med usikkerhet i verden kan selv store produsenter gå konkurs. Skulle det skje, kan du trøste deg med at importøren fortsatt vil ha ansvaret for eventuelle feil og mangler med utstyret.

Det er også verdt å vite at om forhandleren eller importøren endrer navn, har ikke det noe å si for ansvaret. Og om et foretak slutter å importere eller selge et produkt, endrer heller ikke det noen ting rundt reklamasjonsretten. Det vil at om du kjøpte den gjeve tilhengeren av dine lokale forhandler, og måneden etter kommer nyheten om at de heretter skal selge tilhengere fra en annen importør, vil forhandleren fortsatt være ansvarlig for hengeren som de solgte deg.

Slik skiller du reklamasjon og garanti

Så fort du oppdager at tilhengeren både flasser og går opp i sveisen, må du gi beskjed til selger om at du ønsker å benytte deg av reklamasjonsretten, altså klage. Dette er regulert i kjøpsloven.

At selger ikke lenger fører det merket du kjøpte, har altså ikke noe å si. Det er fortsatt den som solgte deg hengeren du skal henvende deg til.

Når det gjelder reklamasjon, er det vanlig å skille mellom relativ reklamasjonsfrist og absolutt reklamasjonsfrist. Relativ reklamasjonsfrist vil si at du som kjøper må melde fra til selger innen rimelig tid. Med andre ord ved første mulighet etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget en feil eller mangel. Når absolutt reklamasjonsfrist er passert, bortfaller reklamasjonsretten.

– For næringsdrivenende er absolutt reklamasjonsfrist to år, sier Ingeborg Finsrud, advokatfullmektig i Advokatfirmaet Seland Orwall AS.

Søk hjelp om det blir en tvist

Dersom selger har påtatt seg garantiansvar utover den absolutte reklamasjonsfristen på to år etter kjøpsloven, vil det mest sannsynlig komme fram av garantiavtalen hvilke krav som stilles til relativ reklamasjon for å kunne gjøre mangelen gjeldende etter garantien.

Hvis det oppstår en tvist og du ikke blir enig med selger, kan det være lurt å kontakte en advokat. Da kan saken ende i forliksrådet, som er innsteget i domstolen. Dreier det seg om tvistesum over 250 000 kroner, og begge parter er bistått av advokat, kan saken bringes direkte inn for tingretten.

Powered by Labrador CMS