Øko-regelverket rett om hjørnet

Mattilsynet melder at EUs regelverk for økologisk produksjon snart blir gjeldende i Norge.

Publisert

Det betyr at norske økologiske produsenter har kort tid på seg til å gjøre de nødvendige tiltak for å tilpasse seg det nye regelverket. Det er særlig økologiske saueprodusenter som får det travelt med å oppfylle kravet om minimum 50 prosent fast dekke i fjøset. Dersom det er ting du lurer på, kan det være lurt å kontakte Debio, er rådet fra Mattilsynet.

Økologiske produsenter i EU-landene har fulgt nytt økologiregelverk siden 1. januar 2009. Nå blir dette regelverket med endrings- og gjennomføringsrettsakter også gjeldende i Norge og Island. Eksakt tidspunkt for når det formelt blir tatt inn i EØS-avtalen vet Mattilsynet ennå ikke, men mest sannsynlig blir det gjeldende i Norge med det første.

Det vil fastsettes en ny økologiforskrift og Mattilsynet vil oppdatere veilederne på området.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS