Gjødselforskriften skal endres, men ingen vil si når endringene kommer på høring.
Gjødselforskriften skal endres, men ingen vil si når endringene kommer på høring.

Nytt gjødselregelverk i det blå

Det er et år siden forslag til nye regler for gjødselhåndtering ble levert inn, men ennå er ikke departementene klare til å sende endringene på høring.

Publisert

Det er Landbruksdirektoratet, Mattilsynet og Miljødirektoratet som i felleskap har sendt inn forslag til nytt gjødselregelverk til Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet.

Forslaget innebærer blant annet å dele dagens forskrift i to, slik at en del omhandler bruk og lagring av gjødsel mens det andre går inn på krav til gjødselproduktene. Den siste delrapporten ble levert inn i oktober i fjor, i følge Landbruksdepartementet.

Mange hensyn å ta

Vi har flere ganger omtalt de foreslåtte endringene, men når kan vi vente at de sendes på høring? Det var tema for et skriftlig spørsmål fra Geir Pollestad til landbruksminister Olaug Bollestad denne uka.

– Departementene arbeider nå med å vurdere regelverket i sammenheng med annen politikkutforming. Det er mange hensyn som må avveies, og departementene legger vekt på å komme fram til løsninger som sikrer god og effektiv forvaltning, gode løsninger for næringen og miljøet, trygge produkter og effektiv ressursutnytting, skriver landbruksministeren.

Ingen tidsplan

Hun kan imidlertid ikke si noe om når disse løsningene er ventet.

– Jeg er opptatt av at vi nå må få god framdrift i dette arbeidet, men jeg kan i per i dag ikke si når regelverket er klart for å sendes på høring, skriver Bollestad.

Hun er for øvrig den tredje landbruksministeren som håndterer denne saken, og da tenker vi ikke på hele arbeidet som har gått over mange år, men bare sluttføringen.

Da vi omtalte saken i 2017, var Jon Georg Dale landbruksminster. Han ble etterfulgt i fjor av Bård Hoksrud, som ga stafettpinnen videre til Bollerud. Det er med andre ord atskillig kjappere å få byttet ut ministeren et par-tre ganger enn det er å få en forskrift ut på høring.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS