0513_bedregardsdrift
0513_bedregardsdrift

Narrespill

Fra Bedre gardsdrift 5/2013: «Slik det er i dag, holder staten bønder og andre næringsdrivende rett og slett for narr.»

Publisert

Du kan skrive inn kommentarer nederst.

For å holde orden på samfunnet har Staten opprettet en rekke tilsyn, deriblant Mattilsynet og Arbeidstilsynet. De skal se til at vi følger reglene, men de forteller ikke hvordan reglene fungerer, uten at vi spør. Heller ikke da får vi alltid svar. Deres oppgave er nemlig å kontrollere. Og hvis vi får svar, er sannsynligheten stor for at det varierer fra person til person.

Kanskje ville tilsynene gjort jobben enklere for alle parter om også informasjon og rådgiving ble en naturlig del av arbeidsdagen. eller gjelder ikke Bedre føre var enn etter snar for statlige tilsyn?

Svært få brukere eller selgere er kjent med regelverket for bruk av minilaster. Ikke engang internt i Arbeidstilsynet får vi likelydende svar når vi spør. Mange fikk seg derfor en overraskelse da vi i forrige nummer kunne vi fortelle hvordan fagansvarlig i Arbeidstilsynet tolker det aktuelle regelverket.

Vegdirektoratet er noe av samme greia som tilsynene. En bonde ringte oss etter å ha fått fire ulike svar fra like mange Vegvesen-ansatte på et spørsmål om 50 km/h-traktor og tilhenger. Vi gav ham det femte svaret, for vi mener at alle de fire som skulle visst bedre svarte feil.

Denne våren har det vært et salig kaos for å få typegodkjent og registrert nye traktorserier med 50 km/h som toppfart. Vegdirektoratet, og traktorbransjen, hadde glemt at den midlertidige dispensasjonen som lar raske traktorer få en nasjonal godkjenning, gikk ut for et par år siden. Dermed ble det bråstopp for enkelte modeller, uten at noen helt skjønte hvorfor. Da dette ble oppdaget, ble det gjennomført møter som partene ser ut til å tolke noe ulikt. Via en rotete saksgang ser det ut til å har det ordnet seg fram til 1. juli. Da er det atter bråstopp, fram til Samferdselsdepartementet forlenger den midlertidige ordninga. Men det krever først at relevante faginstanser får saken til vurdering. Departementet var forøvrig ikke klar over saken før Bedre Gardsdrift orienterte dem.

Vi kan ikke ha det slik her i landet vårt. Skal samfunnet fungere etter hensikten, må de ansatte i tilsynene spre sin kunnskap og sine tolkninger av regelverket til den verdenen som befinner seg utenfor egne kontordører, ja de må til og med fortelle oss som blir omfattet av reglene hva som gjelder. Slik det er i dag, holder staten bønder og andre næringsdrivende rett og slett for narr.

Powered by Labrador CMS