mekaniker (colourbox)
mekaniker (colourbox)

Disse fingrene ljuger ikke!

Det er noe spesielt med hender. Særlig solide arbeidsnever som bærer preg av hardt slit, som har djupe svarte, furer og møkk under negla.

Publisert

Velpleide puselanker appellerer ikke på samme måten. De inngir ikke den samme tilliten. Du stoler ikke helt på dem.

De mjølkehvite hendene kjører de fineste bilene og har de flotteste kontorene. I langt mer kummerlige lokaler, gjerne på baksida av bygget, holder de oljete, svarte fingrene til. Noen ganger må disse sågar skru ute i vinterkulda. Landbruksmekanikeren er vår favoritt. Uten denne tusenkunstneren stopper landbruket!

Spesialkunnskap og jevnlig oppdatering

Nå er vi ikke så blåøyde romantikere at vi ikke ser at mekanikerrollen har endra seg drastisk de siste åra. I dag må også traktorer kalibreres via PCen og mekanikeren må kunne handtere kretskort like naturlig som skiftenøkkelen.

Den moderne mekaniker er ikke lenger bare grovsmed. Han må også være elektroniker for å stille diagnosen når traktoren eller pressa stopper. Det kreves spesialkunnskaper og disse må stadig oppdateres.

Landbruksmekanikerne er mangelvare

En god mekaniker er gull verd. Den viktigste personen i firmaet, spør du oss. Ofte er mekanikeren traktorselgerens viktigste salgsargument. Et godt serviceverksted med flinke fagfolk betyr mer for mange bønder enn traktormerket. Bør ikke mekanikeren få en viss prosentdel av provisjonen?

Med dagens lønnsnivå er det ikke til unders over at landbruksmekanikere er mangelvare. Vi forstår godt at denne fristes av bilbransjens lyse verkstedshaller, som mest minner om operasjonssaler. Eller av anleggsbransjens vidåpne pengesekk.

Heder og verdighet til kroppsarbeiderne

I mange verksteder er det som på sjukehusene; utstyret er der, men det er ingen til å betjene det. Flere landbruksverksteder har begynt å importere mekanikere fra Tyskland, Polen og Baltikum. Grei brannslukking.

For å sikre rekrutteringen til faget må verkstedene vite å verdsette mekanikeren mer. En begynnelse kan jo være å gi dem et større bonusbeløp når årets regnskap foreligger.

Eik tilbyr sine ferske mekanikere et utvekslingsprogram hvor de kan reise utenlands og skaffe seg relevant praksis. Et eksempel til etterfølgelse!

Også storsamfunnet må ta grep for å bringe kroppsarbeid til heder og verdighet igjen. I dag er mange ungdommer redde for å få møkk på fingra. Skal tilsiget til mekanikerfaget økes, må lønna og statusen opp!

Powered by Labrador CMS