Kvinneandelen blant norske jegere øker jevnt og trutt. Foto: colourbox.com
Kvinneandelen blant norske jegere øker jevnt og trutt. Foto: colourbox.com

14 prosent av jegerne er kvinner

Av landets 501 000 registrerte jegere er 70 000 kvinner - eller 14 prosent av alle jegerne.

Publisert

For femten år siden var kvinneprosenten litt over åtte av et samlet «jegerkorps» på 371 000. I løpet av disse femten årene har antallet kvinner blitt mer enn fordoblet, mens antallet menn har økt med 27 prosent.

Stadig flere kvinner betaler jegeravgift

For jaktåret 2017/2018 er det 202 300 nordmenn som har betalt jegeravgiften, det samme som i foregående jaktår. Kvinnene utgjorde ni prosent av disse. I alt betalte 17 700 kviner jegeravgiften for jaktåret 2017/2018, en økning på fem prosent fra foregående jaktår.

Av de som besto jegerprøve siste jaktår, var 29 prosent kvinner.

Finnmark med størst andel jegere

Etter at Trøndelag er blitt ett fylke, kan trønderne skilte med flest jegere i landet. Tidligere var det Akershus som var det store jegerfylket.

Nord-Trøndelag var lenge fylket med størst andel jegere. Men etter sammenslåinga av trønder-fylkene har Finnmark overtatt førsteplassen. For jaktåret 2017/2018 betalte 16 prosent av mennene og tre prosent av kvinnene jegeravgift i landets nordligste fylke. Hedmark fulgte deretter med en andel på henholdsvis 15 og to prosent.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS