Kjøttfeprodusentene er de eneste som kan notere seg for en økning i antall bruk de siste 10 årene. Foto: Bo Hansen
Kjøttfeprodusentene er de eneste som kan notere seg for en økning i antall bruk de siste 10 årene. Foto: Bo Hansen

Kjøttfebruka holder stand

I løpet av de siste ti årene er det bare jordbruksbedrifter med kjøttproduksjon som har økt i antall. Alle andre har opplevd nedgang.

Publisert

I perioden fra 2010 til 2020 har antall bruk falt med 17 prosent. Mens det i 2010 var 46 624 landbruksbedrifter i drift i Norge, hadde antallet sunket til 38 713 i 2020. I samme tidsrom økte antall bruk med kjøttproduksjon fra 4106 til 4264, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den driftsformen som har opplevd aller størst nedgang den siste tiårsperioden er kombinasjonen mjølk- og kjøttproduksjon hos storfe. Her falt antall bruk med hele 71 prosent, fra 2032 bruk i 2010 til 591 bruk i 2020.

38 500 færre årsverk

Også antall årsverk i landbruket synker. I 1999 var arbeidsinnsatsen i landbruket på 88 327 årsverk. Ti år etterpå var tallet sunket til 56 737. I 2020 var arbeidsinnsatsen blitt ytterligere redusert. Nå ligger den på 50 043. Det vil si at 38 500 årsverk har forsvunnet i landbruket på 20 år.

Når det gjelder fordelingen av arbeidstimene i landbruket, står jord- og hagebruk for 89 prosent. Ni prosent av timene legges ned i tilleggsnæringer og de siste to prosentene i skogbruket.

Større bruk

Samtidig som antall bruk og årsverk synker, er jordbruksbedriftene blitt større de siste ti årene, både med hensyn til areal og antall dyr. Antall storfe per bruk har økt fra 51,7 til 67,7. Antall dekar per bruk har økt fra 215,8 dekar til 254,7.

Powered by Labrador CMS