I fjor ble snaut 3000 dekar med dyrkamark omdisponert til andre formål enn landbruk. Tallet er det samme målet som Stortinget har satt for jordvern. Foto: Bo Hansen
I fjor ble snaut 3000 dekar med dyrkamark omdisponert til andre formål enn landbruk. Tallet er det samme målet som Stortinget har satt for jordvern. Foto: Bo Hansen

Mindre dyrka mark går tapt

I fjor ble 5600 dekar landbruksjord omdisponert til boliger, veger og næringsvirksomhet. Det er en halvering i forhold til 2020.

Publisert

Av de 5600 dekarene med omdisponert mark var 3000 dekar dyrka jord. Resten var dyrkbar jord.

Sammenliknet med 2020 ble det i fjor omdisponert 1700 dekar mindre dyrka jord, mens det var en reduksjon på 4700 dekar for dyrkbar jord.

Boligbygging sluker mest

En tredel av den omdisponerte dyrka jorda ble brukt til boligformål i 2021. 27 prosent ble regulert til trafikkområder og 17 prosent til næringsareal. Når det gjelder den dyrkbare jorda forsvant 28 prosent til boligformål, mens 15 prosent gikk til hvert av formålene næringsvirksomhet og trafikkanlegg.

82 prosent av det omdisponerte arealet ble regulert etter plan- og bygningsloven i 2021.

Nydyrking litt ned

I fjor ble 900 søknader om nydyrking innvilget i 205 kommuner.

Til sammen ble 18 100 dekar godkjent for nydyrking. Det var 3600 dekar mindre enn i 2020.

Innlandet hadde den største andelen med nydyrking: 7300 dekar. Deretter fulgte Trøndelag med 3100 dekar og Nordland og Rogaland med 1800 dekar hver.

Powered by Labrador CMS