tre gravemaskiner graver
Her ble det dyrket korn før Eidsvoll kommune eksproprierte 52 dekar til ny skole.

7800 dekar jord forsvant i fjor

I 2022 ble det omdisponert 7800 dekar jord til andre formål enn landbruk. Av dette var 3500 dekar dyrka jord og 4300 dekar dyrkbar jord.

Publisert

Tapet av dyrka jord økte med 600 dekar i forhold til året 2021. For dyrkbar jord var økninga på 1600 dekar. Av det totale arealet som ble omdisponert ble 88 prosent regulert etter bygningslova, mens 12 prosent av arealet ble omdisponert etter jordlova, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Jordvern på dagsordenen

Etter andre verdenskrig har Norge omdisponert om lag 1,2 millioner dekar dyrka og dyrkbar jord. Mesteparten av denne jorda hadde vært egna til matproduksjon.

I 2016 ble det vedtatt et jordvernmål som skulle avgrense omdisponeringa av dyrka jord til maksimalt 4000 dekar per år. Ser vi bort fra året 2020, hvor det ble omdisponert 4600 dekar dyrka jord, har de øvrige årene holdt seg under grensa.

Det er en betydelig nedgang fra starten på dette årtusenet. I femårs perioden 2000-2004 ble det omdisponert mellom 10 000 og 14 000 dekar hvert eneste år.

Kommuner må ta grep

I 2021 vedtok Stortinget et nytt nasjonalt jordvernmål. Nå het det at det årlige omdisponerte arealet av dyrka jord ikke skulle overstige 3000 dekar årlig, og at målet skulle nås innen år 2025. Slik sett var 2021 et oppløftende år med 3000 dekar omdisponert jord, mens fjoråret altså bikket over og endte på 3500 dekar.

Skal målet nås innen 2025 innebærer det at kommunene må føre en enda strengere jordvernpolitikk i arealforvaltninga si, skriver SSB videre.

Her er «verstingene»

Ser vi på de fylkesvise tallene, er det Rogaland og Oslo og Viken som topper statistikken med 700 dekar årlig omdisponert dyrka jord. Deretter følger Innlandet og Trøndelag med 500 dekar.

På kommunenivå er det Rogaland-kommunen Gjesdal (400 dekar) som står for den største omdisponeringa. Også Drammen og Lillehammer (med 200 dekar hver) og Lindesnes (160 dekar) ligger høyt på statistikken over kommuner med mest omdisponering av dyrka jord til andre formål enn jordbruk.

Store sprik for dyrkbar jord

Ser vi på tallene for omdisponering av dyrkbar jord, viser tallene store variasjoner fra år til år. De fem siste årene har det omdisponerte arealet for dyrkbar jord variert fra hele 9000 dekar i 2018 til 2700 dekar i 2021. I fjor forsvant altså 4250 dekar dyrkbar jord.

Powered by Labrador CMS