Hver mann over 16 år er oppført i Jegerregisteret, men alle er ikke nødvendigvis aktive jegere. Foto: colourbox.com
Hver mann over 16 år er oppført i Jegerregisteret, men alle er ikke nødvendigvis aktive jegere. Foto: colourbox.com

Hver femte mann er jeger

Nesten en halv million nordmenn sto oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2015/2016. Av disse var 13 prosent kvinner.

Publisert

Det betyr likevel ikke at det hvert år er nesten en halv million nordmenn som går på jakt. Statistikken viser at dette tallet er langt lavere, skriver Statistisk sentralbyrå.

Antall registrerte jegere øker

Jegerregisteret inneholder adskillig flere personer enn dem som betaler jegeravgiften hvert enkelt år. Ved utgangen av jaktåret 2015/2016 sto 483 000 nordmenn oppført i Jegerregisteret, herav 420 000 menn og 63 000 kvinner. Det er en økning på 9 900 fra jaktåret før. I løpet av ti år har antall registrerte jegere steget med om lag 86 400. Flere kvinner betalte jegeravgiften.

Kvinnene kommer!

I alt 200 600 personer betalte jegeravgiften i jaktåret 2015/2016. Det er 800 færre enn i forrige jaktår. Av dem som betalte jegeravgiften, var 198 500 norske. Kvinner utgjorde åtte prosent av disse. I alt betalte 15 900 kvinner jegeravgiften for jaktåret 2015/2016, en økning på fem prosent fra foregående jaktår.

Flest jegere fra Akershus

Blant fylkene er det fortsatt Akershus som har flest betalende jegere med 18 900, fulgt av Sør-Trøndelag med 15 300. Av alle menn over 16 år betalte ni prosent jegeravgiften i jaktåret 2015/2016. I Nord-Trøndelag betalte 18 prosent av mennene jegeravgift, mens fire prosent av mennene fra Oslo gjorde det samme.

25 prosent kvinner blant dem som besto jegerprøven

I løpet av jaktåret 2015/2016 besto 13 900 personer jegerprøven. Det er en økning på 300 personer fra jaktåret før. Halvparten av dem som bestod jegerprøven, betalte jegeravgiften samme år. Av alle som besto prøven, var 24 prosent kvinner.

Flest danske jegere

2100 utenlandske jegere betalte jegeravgift i Norge for jaktåret 2015/2016. Av disse var 40 prosent fra Danmark, 26 prosent fra Sverige og 14 prosent fra Tyskland. Jegere fra 40 land betalte jegeravgiften sist år.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS