Foto: Colourbox

Økning i felte villsvin

Det blir felt stadig flere villsvin her til lands.

Publisert

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har registrert tall fra jakt på villsvin i to fylker, Hedmark og Østfold.

Snart tredobling

I Østfold ble det i siste periode felt 280 villsvin. Dette er opp fra 212 villsvin i jaktåret 2017-2018. Det gir en økning på 68 felte villsvin, eller 32 prosent mer enn året før.

I Hedmark er tallene mer beskjedne. Mens det i jaktåret 2017-2018 ble felt 11 villsvin, ble det i 2018-2019 felt 19 flere, altså 30 villsvin.

Til sammen ble det felt 310 villsvin i 2018-2019, 89 flere enn jaktåret før.

Går vi tre-fire år tilbake, til jaktåret 2015-2016, ble det felt villsvin kun i Østfold. Tallet var da 120.

Hører ikke hjemme her

Villsvin kan bringe med seg afrikansk svinepest, og de kan gjøre store skader i åker og skog der de ferdes. Derfor er det bekymringsverdig når forskere anslår at dagens stamme på rundt 1000 dyr kan øke til 40 000 i løpet av de neste 12-15 årene.

Vårt budskap er klart. Villsvin hører ikke hjemme i den norske faunaen. Vi trenger ingen norsk villsvinstamme. Derfor har vi tidligere oppfordret alle jegere til å bruke ledig tid til å skyte svenskesvina så fort de passerer grensa. Det skrev vi i en tidligere lederartikkel.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS