Foto: Colourbox

Nordisk handlingsplan mot villsvin

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har tatt til orde for en felles nordisk innsats for bekjempelse av villsvin.

Publisert

Det var i ministerrådsmøtet i Reykjavik at Bollestad la fram forslag om felles kamp mot villsvinet. Forslaget fikk tilslutning.

Villsvin forårsaker store skader for plante- og grønnsaksprodusentene. På toppen av det hele er de Europas største smittebærer av svinepest.

– I arbeidet med å begrense villsvin er målet færrest mulig villsvin på minst mulig areal og dermed begrense skadene på jordbruksproduksjonen, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding.

Handlingsplan mot villsvin

Mattilsynet og Miljødirektoratet har nå fått i oppdrag å utarbeide en handlingsplan mot villsvin. Fristen for arbeidet er satt til 1. november 2019. Relevante problemstillinger er bla fôring, åtejakt, villsvingjerder, regelverksendringer, hold av gris ute og smitteforbyggende tiltak.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS