Et par gram med pulveret 3-NOP i fôret er nok til å begrense metan-rap fa danske mjølkekyr.

Pulver mot metan-rap

Danskene har testet et såkalt klimapulver som skal redusere metan-utslippet fra kyr.

Publisert

De første danske forsøkene har vist at det er mulig å kutte utslippet av metan med 28-40 prosent per kilo EKM (energikorrigert mjølk) og med 20-25 prosent per kilo tørrstoff, skriver landbrugsavisen.dk. Stoffet, som går under navnet 3-NOP, har også gitt gode resultater ellers i verden. Nylig viste resultater fra Pen State University i USA at pulveret kan redusere metan-utslippet med 36 prosent.

Fôrsammensetningen avgjørende

Universitetet i Århus utførte i vår forsøk på fire fistulerte kyr og har nettopp startet opp nye forsøk med 48 kyr. Effekten av stoffet avhenger av hvilken fôrsammensetning som brukes, uttaler professor Peter Lund ved Universitet i Århus. Han er spent på hvordan stoffet vil virke på en typisk dansk fôrrasjon med 60 prosent grovfôr bestående av mais- og kløverensilasje som de dominerende grovfôrmidlene. Lund tror fiberfraksjonen i fôret er av avgjørende betydning for effekten av klimapulveret.

Bare et lite dryss hver dag

Det er det nederlandske firmaet Royal DS som markedsfører klimapulveret 3-NOP. Firmaet har søkt om godkjenning av stoffet i Danmark og forventer at en dansk rasjon vil ligge på 1,5-2,5 gram per dag avhengig av fôrsammensetningen.

Hemmelig pris

Det nederlandske firmaet vil ikke ut med hva klimapulveret koster. Dette fordi de selger pulveret til grovvareforretninger, som igjen vil legge på sin fortjeneste. Derfor er det ikke mulig å si hva den danske bonden må betale for 3-NOP. Firmaet regner med at det vil være økonomisk gunstig for bonden å bruke pulveret. Bønder kan nemlig selge det de sparer av metan på det frivillige markedet for CO2-kvoter, lyder salgsreklamen.

Powered by Labrador CMS