Store dyr og store maskiner, store høyder og giftige gasser - jordbruket er overrepresentert når det gjelder dødsulykker.
Store dyr og store maskiner, store høyder og giftige gasser - jordbruket er overrepresentert når det gjelder dødsulykker.

Det skal være nullvisjon for dødsulykker i landbruket

Jordbrukssektoren er en av de næringene der flest omkommer på jobb. Nå vil et tverrfaglig råd ha nullvisjon for ulykker som tar liv.

Publisert

I fjor døde fem personer som følge av arbeidsulykker i jordbruket. Det viser Arbeidstilsynets statistikk.

Dødsfallene skjedde i forbindelse med fire ulykker. To av ulykkene var klemulykker, én var fallulykke og i en ulykke omkom to personer som følge av et okseangrep.

– Garden er en farlig arbeidsplass, og vi har for mange stygge ulykker i landbruket, sier landbruks- og matminister Sandra Borch i en pressemelding.

Medlemmene i Nasjonalt samarbeidsforum for HMS (Helse Miljø Sikkerhet) i landbruket har en felles målsetning om nullvisjon for dødsulykker i landbruket.

Dette gjelder for alle aktørene i landbruket uavhengig av hvilket felt de jobber innenfor. De skal nå starte et arbeidet for å følge opp denne målsetningen.

Blant annet har Stiftelsen Norsk Mat gjennomført en undersøkelse om HMS og ulykker i landbruket vinteren 2022. Nesten 10 000 som har svart på undersøkelsen. Nå skal Ruralis og Arbeidstilsynet hjelpe til med analysen av resultatene.

– Det er svært viktig at Nasjonalt samarbeidsforum sitt mål om en nullvisjon for dødsulykker i landbruket blir fulgt opp, sier Borch.

Powered by Labrador CMS