Flere elg klarte å unnslippe jegerne i jaktåret 2015/2016. Foto: colourbox.com

Vi skyter færre elg

Nedgangen for elgjakta fortsetter. Sist sesong ble det skutt 2000 færre dyr enn i forrige. Fortsatt felles der flere hjort enn elg.

Publisert

I løpet av jaktåret 2015/016 ble det felt 31 100 elg, mens det var gitt tillatelse til å skyte om lag 40 700 dyr. Det gir en fellingsprosent på 76. Til sammenlikning ble det felt 33 800 hjort i løpet av jaktåret 2015/2016. Det er også en nedgang på 1 400 dyr fra jaktåret før. Hjortekvoten var på 54 100 dyr. Med andre ord en fellingsprosent på 62, melder Statistisk sentralbyrå.

Elgfylket Hedmark med størst nedgang

Fellingstallene gikk mest ned i Hedmark. Her ble det felt 5400 dyr, en nedgang på 12 prosent. Hedmark er klart det største elgfylket med tillatelse til å felle 7400 elg. Med unntak av fire kommuner ble det skutt færre elg i alle Hedmarkskommunene.

Også i Buskerud var det markant nedgang med 10 prosent og 2300 felte dyr.

Nordland er unntaket

Etter Hedmark hadde Nord-Trøndelag og Nordland de høyeste fellingstallene med henholdsvis 5 400 og 3 700 felte dyr. Det innebærer en nedgang på 154 felte dyr i Nord-Trøndelag og en liten oppgang på 46 felte dyr i Nordland.

Steinkjer på fellingstoppen

Som året før ble det felt flest elg i Steinkjer kommune i Nord-Trøndelag, med 861 felte elg. Steinkjer lå godt foran Trysil i Hedmark, der det ble skutt 669 dyr.

Flere elgjegere enn hjortejegere

I jaktåret 2014/2015 var det 61 200 personer som jaktet lg elg og 45 400 som jaktet hjort.

Hjorte-nedgang i Sogn og Fjordane

I alt ble det felt 9 700 dyr av en kvote på 15 200 i Sogn og Fjordane. Sammenliknet med året før var det en nedgang på 664 dyr. I de to andre store hjortefylkene, Møre og Romsdal og Hordaland, ble det skutt henholdsvis 9 100 og 6 700 dyr. Blant disse to fylkene var nedgangen størst i Hordaland med 606 dyr. I Møre og Romsdal ble det felt 202 færre enn foregående jaktår.

Flest hjorter felt på Hitra

Hitra er den kommunen hvor det ble felt flest hjort i 2015/2016. I alt ble 949 dyr felt i denne trønderske øykommunen. Deretter fulgte Kvinnherad i Hordaland med 867 dyr.

Powered by Labrador CMS