Det er stor sannsynlighet for at bønder daglig eksponeres for enten støv, gasser eller eksos.
Det er stor sannsynlighet for at bønder daglig eksponeres for enten støv, gasser eller eksos.

Varsko om luftveislidelser

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) slår et slag for å redusere bruken av luftveisskadelige stoffer i landbruket.

Publisert

Eksponering for mikroorganismer, giftige gasser og plantevernmidler øker risikoen for luftveissjukdommer hos bønder og landbruksarbeidere. Tall fra STAMI viser at 73 prosent i yrkesgruppen bonde/fisker har opplevd å ha luktet og pustet inn ulike forurensninger i arbeidslufta i kortere eller lenger tid.

Farer overalt

Eksponering for skadelige stoffer under arbeidsdagen avhenger sjølsagt av klima, hva slags produksjon du har på garden, mekaniseringsgrad og bruken av plantevernmidler og gjødsel. Det kan være støv fra jord og planter, mikrosopper som vokser på avlingene, bakterier knyttet til planteproduksjon og dyrehold, dieseleksos og sveiserøyk. Vi skal heller ikke glemme gasser som ammoniakk, hydrogensulfid og karbondioksid fra silofôr og naturgjødsel.

Astma og hoste

STAMI har vært delaktig i en verdensomfattende studie om helsekonsekvensene av landbruksarbeid. I denne studien, som løp fra 1992-2016, inngikk 200 000 personer knyttet til landbruket på alle de seks kontinentene. Det er første gang det er hentet inn data fra alle verdenshjørner for å beskrive luftveishelsa til folk som arbeider i landbruket.

Ikke overraskende fant forskerne en sammenheng mellom landbruksarbeid og luftveisplager. Astma og slimproduserende hoste er de mest dominerende lidelsene. Det mest overraskende var kanskje at kvinner hadde en høyere forekomst av allergisk betinget astma enn menn. I Norge er det ikke-allergisk astma som har vært mest knyttet til arbeidseksponering i landbruket.

Forekomsten av kols varierte mellom de ulike verdensdelene.

Vanskelig å finne «verstingen»

Karl-Christian Nordby, som leder avdelingen for arbeidsmedisin og epidemiologi ved STAMI, sier at påvirkning av luftveiene kan ha en negativ effekt på lungehelsa til landbruksbefolkningen på tvers av de ulike eksponeringsfaktorene.

– Studien forteller oss at det er viktig å redusere eksponeringen for luftveisskadelige stoffer i landbruket, selv om studien ikke gir svar på hvilke eksponeringer som er viktigere enn andre, konkludere Nordby, som har vært medforfatter på den vitenskapelige artikkelen om den verdensomspennende studien.

Powered by Labrador CMS