Stripespreder er det mest effektive tiltaket for å redusere utslippet av ammoniakk fra husdyrgjødsel

Stripespredning best på reduksjon av ammoniak

Når du sprer gjødsla gjennom lufta i stedet for med lavtsittende bom og dyser, får du større nitrogentap til luft gjennom ammoniakkfordamping viser en rapport fra NIBIO.

Publisert

Når du sprer gjødsla gjennom lufta i stedet for med lavtsittende bom og dyser, får du større nitrogentap til luft gjennom ammoniakkfordamping viser en rapport fra NIBIO.

– Husdyrgjødsel er en verdifull ressurs som må utnyttes på en best mulig måte, sier seniorforsker Lars Nesheim i Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO, og medforfatter av rapporten.

Over halvparten forsvinner

Riktig tidspunkt og metode for spredning er avgjørende for at planter og jord kan utnytte næringsstoffene.

Om lag halvparten av husdyrgjødsla blir fortsatt kjørt ut med tankvogn og breispredning. Det fører til ammoniakkfordamping og dermed nitrogentap. Jo høyere temperatur, desto mer forsvinner i lufta. Når temperaturen er tjue grader, forsvinner så mye som 58 prosent.

Kjøligere temperaturer hjelper bare noe

– Sjøl om våren med låg temperatur er tapet av nitrogen mer enn en tredjedel av det som tilføres, sier Lars Nesheim.

Beregningene er gjort gjennom NIBIOs nettbaserte Nitrogenkalkulator. Eksempelet gjelder gylle med en tørrstoffprosent på fire. Ved vanlig blautgjødsel med åtte prosenttørrstoff, vil tapene være betydelig større.

  • Ammoniakk er en nitrogenforbindelse med flere negative miljøeffekter, der bruk av husdyrgjødsel er den største utslippskilden.
  • Gjennom den såkalte Gøteborgprotokollen har Norge forpliktet seg til å redusere utslippene.
  • En gjødselundersøkelse fra Statistisk Sentralbyrå viser at omtrent tre fjerdedeler av tapet av ammoniakk fra gjødsel fra mjølkekyr skjer ved spredning. Resten skjer fra beite, husdyrrom eller lager, sier Nesheim.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS