gang rundt juletreet
gang rundt juletreet

Skogssamarbeid i vest

Fylkene Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane er samla til ett skogrike i samvirket Vestskog SA.

Publisert

Det er kanskje ikke usannsynlig at Møre og Romsdal også forener kreftene med Hordaland, Sogn og Fjrodane og Rogaland i Vestskog? Foto: colourbox.com

Tidligere har de tre fylkene hatt et samarbeid innen skogsbilplanlegging, men fra april i år gjelder samarbeidet alle områder innen skogsdrift. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane ser svært positivt på at fylket gjennom Vestskog nå har fått en mer profesjonell stemme som kan sette viktige næringspolitiske saker på dagsorden for skognæringa på Vestlandet.

Et første sødmefylt møte

Allerede denne måneden hadde fylkesskogmestrene på det tekniske området i de tre fylkene, samt Møre og Romsdal, et innledende møte. Her deltok også Vestskog og temaet var hvordan en på sikt skulle få til et mer samkjørt opplegg for virkemiddelbruken til skogsveger og miljøvennlig skogsdrift. Diskusjonen dreide seg i første rekke om samkjøring av driftstilskudd.

To møter i året

Det tre fylkene tar sikte på to årlig kontaktmøter med Vestskog. De høgproduktive skogsarealene på Vestlandet representerer en stor ressurs, men også uløste drifts- og arronderingstekniske utfordringer som er særegne for regionen, skriver Fylkesnytt fra Sogn og Fjordane.

Relaterte artikler

Powered by Labrador CMS