Skog
Skog

Statskog selger 13 eiendommer

Fredag la Statskog ut ytterligere 13 skogeiendommer på til sammen 26 200 dekar ut for salg. Nylig har selskapet solgt unna 162 skogeiendommer på til sammen 316 000 dekar.

Publisert

Meld deg på i kampen om de siste 13 skogeiendommene Statskog legger ut for salg. De fleste ligger i Telemark, Nordland og Trøndelag.

De statlige teigene legges ut for salg to ganger i året, i begynnelsen av mai og i slutten av september. Dette er denne tiende runden i rekka. Til nå er det solgt eiendommer i 16 fylker og 74 kommuner. Lokale jord- og skogeiere utgjør majoriteten av kjøperne.

Går som varmt hvetebrød

Skogteigene som selges ligger spredt ut over hele landet. Eiendommene som legges ut for salg er populære og de aller fleste går unna i løpet av en tre ukers tid etter at de er annonsert.

– Interessen for eiendommene er stor. I forrige salgsrunde gikk nesten alle eiendommene unna på litt over en uke. Omsetningshastigheten er avhengig av beliggenhet og pris. Det tar noe lenger tid å selge de dyreste eiendommene, sier Carl Petter Wister, arronderingssjef i Statskog.

Skal brukes til å nedbetale lån

Bakgrunnen for salgene er Statskogs kjøp av Borregaard-skogene i 2010 som til sammen utgjorde om lag 1 100 km2. Ett av vilkårene som ble satt var at Statskog skulle selge spredte skogeiendommer foretaket eide fra før. Inntektene fra salget går til å betale ned lånet Statskog fikk fra staten i forbindelse med kjøpet.

I perioden 2011 til 2017 skal Statskog selge eiendommer som samlet utgjør om lag 600 km2

– Nedsalget gjør eiendoms- og skogsdriften til Statskog enklere og mer kostnadseffektiv, sier Wister.

Statskog er landet største skogeier

Med 59 000 kvadratkilometer i porteføljen, noe som tilsvarer om lag en femdel av fastlands-Norge, er Statskog landets største grunneier. Om lag 26 220 km2 er statsallmenninger i Midt-Norge og Sør- Norge, som forvaltes i samarbeid med lokale fjellstyrer.

17 prosent av Statskogs areal er skog. Dette utgjør om lag 10 000 km2. Men det produktive arealet utenom statsallmenning er i overkant av 2 400 km2.

Her ser du eiendommene som er til salgs

"
Powered by Labrador CMS