Okse (vektor)

Gardsoksens glansdager er over

Over 85 prosent av landets kyr insemineres. Det betyr at gardsoksens glade dager snart er talte.

Publisert

Genos markedssjef Hans Storlien har godt håp om at seminprosenten skal nå 90 innen 2018. Foto: Geno

Bruken av gardsokser går ned og stadig flere unge dyr blir inseminert. Ved siste beregning i september lå landsgjennomsnittet på 85,7 prosent.

90 prosent seminandel like om hjørnet

– Aldri tidligere har seminandelen vært høyere. Økt bruk av aktivitetsmåling tillegges en stor del av æren, sier Genos markedssjef Hans Storlien, som samtidig berømmer både inseminører og medlemmene for godt arbeid og et godt valg. Slik sett er Genos målsetting om å oppnå en seminandel på 90 prosent innen 2018

Økt bevegelse tyder på brunstige kyr

Storlien framhever likevel fokus på brunstovervåkning gjennom aktivitetsmåling som ett av de viktigste tiltakene i seminarbeidet. Aktivitetsmålere bygger på prinsippet om at kyr og kviger som er brunstige beveger seg mer enn de gjør utenom brunst. Markedsundersøkelser viser at måleverktøy brukes systematisk av stadig flere bønder i brunstkontroll og gjør det enklere for bonden å bestemme riktig tidspunkt for inseminering.

Lavere seminandel i kvigebesetninger

På vårparten kunne Geno melde at 10 000 norske kyr er utstyrt med Heatime-halsbånd, ett av flere verktøy for aktivitetsmåling. Ifølge Storlien er brunstovervåkningsverktøyet spesielt gunstig i kvigeoppdrett, som ifølge statistikken har lavest seminandel. – Her tror jeg det er rom for et stort forbedringspotensial. Av praktiske årsaker pares mange kviger fortsatt med gardsokse og det virker som at brunstkontroll i kvigebinger ofte nedprioriteres. Vi mener Heatime-halsbåndet gjør det langt enklere å lese brunst og lykkes med inseminering i kvigebinger. Siden anlegget er frittstående fungerer det godt både på beite og der kvigene går i egne fjøs med mindre tilsyn, også båsfjøs, forklarer han.

Slik fungerer Heatime

Halsbåndet fungerer som en aktivitetsmåler og indikerer når kua er i brunst. Heatime RuminAct aktivitetsmåler er et godt hjelpemiddel for brunstkontroll i lausdriftsfjøs, kvigebinger, båsfjøs og på beite. Anlegget kan enkelt flyttes fra ett sted til et annet og er derfor en optimal løsning også for fellesbeiter og seterdrift.

Powered by Labrador CMS