Inn på tunet LOGO
Inn på tunet LOGO

Inn på tunet – ei vekstnæring

Norge har i dag 400 godkjente Inn på tunet-garder. Nye 200 er under godkjenning.

Publisert

Inn på tunet er et godt tiltak for ungdom som sliter.

– Vi trenger flere og dyktige Inn på tunet tilbydere. Vi har i dag imponerende 400 godkjente Inn på tunet-garder og 200 under godkjenning. Landbruket har stort potensiale for nytenking og tjenesteyting, sa Sylvi Listhaug da hun denne uka deltok på den nasjonale konferansen for Inn på tunet (IPT), som ble avholdt i Stavanger under tittelen «Med mestring som ballast».

De unge trenger det mest

Det er et stort behov for tiltaksplasser, særlig for barn og unge. Denne målgruppa var da også temaet for konferansen:

  • Helsefremmende tilbud for utsatte barn og unge
  • Alternative opplæringsarenaer i skolen
  • Offensive løsninger på tvers av sektorer
  • Ny kunnskap fra nasjonal og internasjonal forsking

Kommuneøkonomien truer tiltaket

En evaluering av Inn på tunet-løftet i 77 kommuner viser at mange kommuner mener IPT-tilbudene som er etablert gjennom IPT-løftet, er økonomisk lønnsomme for kommunen. Men det er en stor utfordring at IPT-tilbudet salderes bort i kommunebudsjettet. For å unngå dette er det viktig å få frem alternativkostnadene for kommunene.

Powered by Labrador CMS