ensilasje av mais
ensilasje av mais

Revet mais erstatter fullfôr?

Danskene skal teste ut en amerikansk metode som river maisstengelen i stykker og presser den slik at den blir mer appetittlig for kua. Metoden kan være et alternativ til dem som er skeptiske til fullfôr.

Publisert

Fôret, som amerikanerne kaller ”shredlage, kan være en konkurrent til fullfôret. Du beholder strukturen i ensilasjen, samtidig som shredder-enheten behandler maisen på en slik måte at vombakteriene til kua får større tilgang til maispartiklene.

Det gir bedre fordøyelighet av fibret (NDF) og i siste omgang mer mjølk.

- Helt opp til 500 kilo, hevder Helle Dahl Schmidt, kvegrådgiver hos Vestjysk Landboforening i et intervju med Landbrugsavisen.

Lengre og grovere snitt av maisen

Shredder-aggregatet, som i USA koster rundt 20 000 kroner, settes like bak snitteren og river og sliter i stengelen. Det gjør at overflata blir større og lettere å behandle for magen til kua.

Fôret er noe lengre enn vanlig maisensilasje og gir også noe lengre tyggetid og kanskje også høyere fôrutnyttelse?

Foreløpig har danskene liten erfaring med shredlage. Derfor skal Vestjysk Landboforening sammen med to danske maskinstasjoner og Claas teste ut metoden på dansk jord. Forsøkene skal finne sted neste år.

Kan graset kuttes helt ut?

Shredlage egner seg først og fremst på de gardene hvor maisen utgjør hele eller store deler av grovfôret. I USA har enkelte fasa ut grassurfôret til fordel for shredlage.

Dersom det er mulig også i Danmark, vil det kunne bedre inntjeninga i og med at det er dyrere å produsere grovfôr av gras enn av mais. Kan du unnvære graset, blir utfôringa også enklere, hevder Dahl Schmidt

Møter skepsis

Andre danske rådgivere er skeptiske til de høye tallene for fiber-fordøyeligheten i den amerikanske metoden. De mener at fordøyeligheten av fibret i dansk maisensilasje er god nok som den er.

De hevder også at amerikanerne bruker en maissort som har ekstrem høy fordøyelighet av NDF. Derfor er de usikre på om det er sorten i seg sjøl eller metoden som bidrar til den høye fiberfordøyeligheten.

Men akkurat i år som det er ventet et lavt innhold av tørrstoff i maisen, kan en lengre snittlengde og et grovere snitt med shredlage-metoden bidra til å avverge et stort safttap, innrømmer skeptikerne.

Powered by Labrador CMS