0212_bedregardsdrift
0212_bedregardsdrift

Reklamekartonger

«Vi som er tilknytta landbruket har et problem. Vi er så altfor dårlige til å fortelle folk utenfor næringa om verdiskapninga som skjer på norske gardsbruk.»

Publisert

Du kan skrive inn kommentarer nederst.

Norske bønder produserer mat av ypperste klasse. Dyrevelferden er generelt i verdenstoppen og de vedlikeholder verdifullt kulturlandskap. Landbruket driver reell verdiskaping, står bak noen av landets største selskaper og gjør en jobb som er livsnødvendig for at nordmenn skal kunne eksistere.

Men vi som er tilknytta landbruket har et problem. Vi er så altfor dårlige til å fortelle folk utenfor næringa om verdiskapninga som skjer på norske gardsbruk. Rett nok prøver Bondelaget sentralt og lokalt på ulike vis å selge inn sitt budskap i forkant av jordbruksoppgjøret. Men forstår Kristin på Grünerløkka og Preben i Bærum hva de mener og sier - i fall budskapet i det hele tatt når fram? Og skjønner Gaute, som haster over Jæren på vei til fett betalt oljejobb, hva jærbonden prøver å fortelle ham når de maler piler på rundballene?

Den generelle kunnskapen og interessen om landbruk er nedadgående, også blant journalister i fjernsyn og dagspresse. De gangene landbruket er i riksmedia, er det nesten alltid for å forsvare seg, sist i forbindelse med kyllingsaken. Ingen ting vekker forbrukernes harme mer enn vanskjøttede dyr. Og som så ofte ellers, er det noen få som ødelegge for resten.

Hvorfor klarer ikke landbruket å markedsføre seg på en mer positiv måte? Hvorfor er ikke vi på offensiven og setter dagsorden med alt det gode vi står for? Hvorfor vet folk flest så lite om hva landbruket faktisk produserer og genererer av verdier av alle slag? Hvorfor er landbruket alltid på etterskudd og i forsvarsposisjon?

I fordums tider hadde nesten alle en slektning som var bonde. I dag teller Norges befolkning fem millioner, mens det er færre enn 50 000 gardsbruk. Landbruket blir med andre ord noe fjernt og eksotisk for stadig flere. Det er et problem for næringa, og tvinger landbruket til å tenke nytt og alvorlig når det gjelder markedsføring av seg og sitt.

Årlig settes det millioner av mjølkekartonger på norske kjøkkenbord. Vi vil gi Tine honnør for at de nå bruker mjølkekartongen til å markedsføre og løfte fram noen av sine mange eiere og leverandører. Vår lokale kjøpmann forteller at kartongene er blitt en snakkis, som kundene gleder seg over og som kanskje også bidrar til økt salg. Ikke minst bidrar kampanjen bittelitt til økt innsikt om hvilken innsats som ligger bak et av våre veldig mange gode produkter.

I tillegg til at landbruket må bli flinkere til å markedsføre seg sjøl, bør alle vi som lever av bøndene også ta grep. Kanskje vi skal putte en liten del av omsetninga vår i et mediefond? Så kjører vi målretta kampanjer i riksaviser og på fjernsyn i beste sendetid, der vi presenterer velfortjent skryt og fakta om norske bønder.

KONTAKT

P.b. 130, N-2261 Kirkenær
redaksjonen@bedregardsdrift.no
469 41 000

Redaktør:
Sesselja Bigseth
sesselja@askmedia.no
417 48 111