0713_bedregardsdrift

Miljøvern på villspor

Fra Bedre gardsdrift 7/2013: «Paradoksalt nok er argumentet for flere rovdyr ønske om økt artsmangfold. Men gir flere rovdyr økt mangfold?»

Publisert

Du kan skrive inn kommentarer nederst.

Sau på utmarksbeite er en av de mest natur- og ressursvennlige husdyrproduksjonene som finnes. I løpet av sommeren vokser ulldottene seg store på arealer som ellers ikke ville blitt brukt. Kulturlandskapet holdes i hevd samtidig som dyra får et minimalt sjukdomspress.

Over tid har begrep som artsmangfold og bærekraft fått et godt grep i norsk naturforvaltning. Vi skal ta vare på rovdyra. Det betyr i praksis at rovdyra skal vernes på bekostning av husdyra. Da jeg en gang trådde mine barnesko i de djupe skoger, var Finnskogen nærmest full av sauer. I dag er dette ulvens lekegrind.

Paradoksalt nok er argumentet for flere rovdyr ønske om økt artsmangfold. Men gir flere rovdyr økt mangfold? Tvert i mot kan rovdyra, og spesielt ulvens store aksjonsradius, true dyrehelsa i norsk fauna ved at den bringer med seg sjukdommer fra andre land. rovdyra tar ikke hensyn til revepesten når de pendler mellom Norge og Sverige, slik hundeeiere er pålagt.

Det som skjer nå, er at myndighetene legger til rette for en kraftig vekst i bestanden. Samtidig innbiller de seg at ulven bryr seg om en grense trukket opp på et kart i Oslo.

Stadig flere snakker om nisjeproduksjon. Vestlendingene har sitt Kvitsøy-lam som eter tang og tare som gir kjøttet en naturlig saltsmak. Fjellfolket har Gourmet Lam, fôret opp på en rik høgfjellsmeny bestående av urter, gras lyng og busker. Hva blir Østlendingenes nisje? Skremt lam?

Enten det er snakk om ulv på Finnskogen eller jerv i Målselv, må landbruket stå sammen å verne om sine interesser. Samhold har vært, og må fortsatt være et viktig prinsipp for norske bønder. Det må ikke bli slik at sauebøndene i eksempelvis Lierne og Aremark kjemper sin ensomme kamp fordi andre deler av landet ikke har ulv rundt husene.

I skrivende stund er valget over. En ny regjering skal på plass, men hvilke farger den inneholder er bokstavelig talt i det blå. Uansett utfall, håper vi å slippe å se flere miljøvernministre som klapper ulv og synes det er et riktig så hyggelig dyr som norsk natur trenger mer av. Vi håper også norske bønder får en regjering som ser helheten og verdien av et allsidig landbruk. Enten rovdyra har bein eller vinger, er det for sent å reagere når jorda ligger brakk og lysa er slukket.

Powered by Labrador CMS