0711_bedregardsdrift
0711_bedregardsdrift

Made in Norway?

TKS sitt datterselskap, TKS mekaniske på Nærbø legger ned produksjonen av potet- og grasmaskiner. Med en stor eksportandel ble bedriften hard rammet av finanskrisa, og har de siste to årene tapt så mye penger at avvikling ble uunngåelig.

Publisert

Fabrikkens historie strekker seg helt tilbake til 1907, da Fredrik A. Underhaug etablerte Underhaugs fabrikk. I 1996 ble fabrikken del av Kverneland, som i 2004 valgte å flytte produksjonen av grasmaskiner til utlandet. TKS kjøpte da fabrikken, som i en forminsket utgave blant annet var underleverandør til Kverneland.

At redskapsfabrikken på Nærbø blir historie er trist. Ikke bare på grunn av alle som mister jobben, men også fordi TKS har gjort sitt ytterste for å opprettholde en norsk redskapsproduksjon. I 2006 kjøpte de rettighetene til Kvernelands potetmaskiner, og flyttet produksjonen fra Holland til Nærbø. Flere viktige redskaper for norske bønder er utviklet og produsert her, eksempelvis Superfaun, avlesservogna og rundballepakkeren.

Selv om TKS mekaniske legger inn årene, preges norske redskapsprodusenter av optimisme, kreativitet og investeringslyst. Kverneland moderniserer plogfabrikken, Tokvam bygger nytt lakkanlegg og Agromiljø planlegger ny fabrikk. Det lover godt, men setter store krav til framtidig salg og inntjening.

De fleste produsentene har liten, eller ingen eksport. Det betyr at deres eksistens er avhengig av at norske bønder velger norsk når de skal investere. Mens bøndene er beskyttet av tollmurer og importvern, møter redskapsprodusenter konkurrenter fra land med til dels betydelig lavere kostnadsnivå. I kampen om bøndenes gunst, er ikke “Made in Norway” nok. Bønder blir mer og mer prisbevisste, og når kvaliteten er lik, er det pris og service som er avgjørende, ikke produsentland.

Når vi slår et slag for norske redskapsprodusenter, er det enkelt og greit fordi historien har vist at mange bønder trenger produkter tilpasset norske forhold. Den største garantisten for dette er naturlig nok norske bedrifter, på grunn av deres naturlige nærhet. Rett nok blir norsk gardsdrift mer og mer lik det vi finner i utlandet, men behovet for særnorske løsninger vil alltid være til stede. Da trenger vi nødvendigvis noen som kan lage disse produktene.

Vi håper det er lenge til neste gang vi skriver en nekrolog over en norsk redskapsprodusent. Om og når det skjer, er opp til deg som kunde og produsentene sjøl. Norske redskapsprodusenter er i all hovedsak stolte familie bedrifter med lange tradisjoner og sterke merkenavn. Vi håper viljen og evnen til samarbeid og felles vekst er større enn stoltheten ved å være herre i eget hus for evig og alltid. Samtidig håper vi at dere produsenter er stolte nok til å satse på egen utvikling framfor billig kopiering.

Lenge leve norske redskapsprodusenter!

Denne lederartikkelen er hentet fra Bedre Gardsdrift 7/2011

Bestill abonnement på Bedre Gardsdrift her

Last ned bladet eller enkeltsider elektronisk her

"
Powered by Labrador CMS