Det står om livet

I fjor omkom 13 mennesker i arbeidsulykker i landbruket. Likevel gjør Arbeidstilsynet nesten ingen ting, og Landbrukets HMS-tjeneste er i overkant tause.

Publisert

LEDER FRA BEDRE GARDSDRIFT NR 4 2009

I fjor omkom 13 mennesker i arbeidsulykker i landbruket. Det er 13 for mange. I stressa situasjoner handler vi ofte uforsvarlig og velger kjappe løsninger. Det verste er at vi er fullt klar over det, men gjør det lell. Derfor er det på sin plass at noen titter oss i kortene og korrigerer ”uvanene” våre. Arbeidstilsynet og Landbrukets HMS-tjeneste har ei slik oppgave. Å være medlem hos sistnevnte er frivillig, og følgelig er det bare medlemmer som får veiledning og råd. Samtidig finansieres Landbrukets HMS-tjeneste i stor grad gjennom jordbruksavtalen. Derfor burde vi forvente at organisasjonen både var langt mer synlig og kjørte kampanjer som retter seg mot hele landbruket.Arbeidstilsynet skal sette i verk sanksjoner dersom noe er ille fatt. Risikoen for det er liten. I pressemeldinger og festtaler heter det at Arbeidstilsynet nå skal doble antall inspeksjoner. Dette innebærer at det vil gå om lag 65 år før alle dagens gardsbruk har fått besøk, mot rundt 130 år nå. Dette er en skandale. I Danmark skal Arbeidstilsynet inspisere samtlige bruk innen 2012 og i Sverige pågår en stor kampanje mot landbruksulykker. Det svenske Arbeidstilsynet har fått 10 millioner kroner i ekstrabevilgninger. Det norske Arbeidstilsynet får bare småpenger i ekstrautbetalinger, men er da heller ikke i stand til å ta imot mer i dag. Tilsynet har nemlig omorganisert seg sjøl, slik at det ikke lenger finnes noen sjef som har ansvar for næringa som står for hver fjerde arbeidsulykke. Som erstatning er én av inspektørene tildelt en form for samordningsansvar, men uten noen sjefsmyndighet. Dette duger ikke!Kjære landbruksminister Brekk! Gi først Landbrukets HMS-tjeneste et solid spark bak, såpass at vi alle kan se og høre dem. Gå så til kollega Dag Terje Andersen og krev at landbruksinspektørene i Arbeidstilsynet får en klar og tydelig sjef. Videre at det blir utdanna et nytt påsett med flinke inspektører, slik at de rekker over norske gardsbruk før bonden enten dør i ei ulykke eller av elde.

Powered by Labrador CMS