0811_bedregardsdrift

By og land - Ulv mot lam

Det er svært få saker som skaper mer aggresjon enn en god gammeldags ulvedebatt. Her er det fritt fram for båstenking og usakligheter. Motpartens argumenter blir ofte møtt med antydninger om at debatten blir altfor følelsesladet. La oss ta det siste først.

Publisert

Ja, det må bli følelsesladet når norske bønder med et pennestrøk blir frarøvet muligheten til å utøve yrket sitt. Når det på toppen av det hele antydes at ulven umulig kan spise så mye sau, har vi en tradisjonell konflikt mellom by og land. Bøndene mister sjølsagt ikke bare et kjøttstykke. Verdifulle avlsdyr går tapt, og det er det også snakk om tapte beiterettigheter.

Andre vil ha kontinuerlig gjeting, samtidig som folk hyler opp om altfor dyr mat. Skal sauene gjetes 24 timer i døgnet, vil det kreve minst fire personer pr. saueflokk dersom det skal skje i tråd med den norske arbeidsmiljøloven. Og hva skal gjeteren gjøre dersom ulven går til angrep? Hyle eller fekte med armene?

De som angivelig skyter ulv nødverge, blir truet og forhåndsdømt lenge før saken er etterforsket. Siste eksempel er en bonde i Nes som skjøt en ulv rett ved saueinnhegningen. Rovdyrtilhengere i World Wildlife Fund og Foreningen Våre rovdyr var kjapt ute med sine fordømmelser. Det hører med til historien at saken i skrivende stund fortsatt ikke er ferdig etterforsket, og at kritikerne bare hadde avisartikler å bygge på.

Det er usikkert hva bøndene kan gjøre for å tilfredsstille rovdyrtilhengerne. I Grue i Hedmark ble det satt opp mange kilometer med elektrisk rovdyrgjerde, men også dette ble møtt med kritikk, og bøndene fikk heller ikke anledning til å felle rovdyr som hadde tatt seg inn i innhegningen.

I Norge har det lenge blitt fnyst av påstander om at det settes ut ulv. Dette til tross for at det er satt ut ulv i Sverige og at den svenske rovdyrforvaltningen ønsker å sette ut flere dyr. Dyra blir hentet fra dyrehager i Finland eller Russland. Den skandinaviske ulvestammen finnes nemlig bare i teorien. En slik stamme vil ikke overleve en så intensiv innavl som dette ville medført.

Ulvetilhengere viser til forskningsrapporter som sier at illegal avlivning ligger bak halvparten av alle ulvedødsfall i Skandinavia. Rapporten stammer fra Skandulv. Gå gjerne inn på nettet. Der kan du se hvordan de har kommet fram til denne konklusjonen. Døm sjøl.

Det ser heller ikke ut til at det er støtte å hente hos regjeringen. Hvem husker ikke Erik Solheims famøse uttalelse om at det vil bli mindre problemer dersom det blir flere ulver. Pussig å høre for enkelte bønder i Hedmark som bokstavelig talt har hatt ulv liggende på låvebrua. Det er heller ikke tillitsvekkende når myndighetene sier nei til å ta ut rovdyr som ligger langt utenfor rovdyrsonen.

Mange norske bønder trekker på skuldrene. Ikke har de husdyr og ikke er de plaget av rovdyr. Men de bør støtte sine kolleger. Slik situasjonen er i ferd med å utvikle seg, er bønder mer utryddingstruet enn ulven.

Denne lederartikkelen er hentet fra Bedre Gardsdrift 8/2011

Bestill abonnement på Bedre Gardsdrift her

Last ned bladet eller enkeltsider elektronisk her

"
Powered by Labrador CMS