Camp nou
Camp nou

Har bygd ned 2000 fotballbaner

ROGALAND: Fylket er fortsatt verstingen når det gjelder å omdisponere matjord. På ti år er 11 735 dekar bygd ned eller: 2000 fotballbaner, all dyrkamark i Randaberg kommune eller halvparten av all dyrka jord i Sola kommune.

Publisert

Sola, Sandnes og Time er de tre kommunene i Rogland som har bygd ned mest landbruksjord de siste 10 åra.

De nesten 12 000 dekarene har forsvunnet i perioden 2005 – 2014. Rogaland har omtrent 10 prosent av jordbruksarealet i Norge Sett i forhold til nasjonale mål, skulle den årlige omdisponeringa vært på 500-600 dekar. De siste åra har tallet vært om lag 1200 dekar. Her har Rogaland en jobb å gjøre skriver Fylkesnytt.

På Jæren forsvinner mest jord

Rogaland er det fylket i landet som omdisponerer mest matjord til utbyggingsformål. Jæren står for det høgeste tallet med hele 78 prosent. Jær-kommunene i fellesskap har stått for om lag 12 prosent av all omdisponering i hele landet.

"Miljøvennlig" boligbygging framfor jordvern

Noe av grunnen til de høge omdisponeringstallene for Jæren kommer som en følge av regionalplanen, hvor store areal er definerte som framtidige utbyggingsområder. Fortetting og boligutbygging ved kollektivknutepunkter har vært prioritert framfor å sikre nasjonale jordverninteresser og matjorda på Jæren

Politikerne må snu på kommuneplanen

Jordvern var en naturlig del av den politiske debatten før kommunevalget. Nå, etter valget, skal mange kommuner i gang med rullering av kommuneplanene. Da blir det ekstra viktig for politikerne å finne ut hvordan de skal redusere omfanget av omdisponeringa av matjorda på Jæren, skriver Fylkesnytt fra Rogaland.

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS