Sigbjørn Aurland treffer du i neste nummer av Bedre Gardsdrift.

Stor på korn i pottisland

Midt i pottislandet i Solør har Sigbjørn Aurland valgt å satse på korn og kjøtt.

Publisert

Sigbjørn dyrker korn på 2400 daa, det meste leiejord, fordelt på rundt 70 skifter. Det minste skiftet er ikke mer enn to dekar, det største er rundt 300.

Press på leiejord

Solør er et område som er velegnet for potetproduksjon. Det har gitt stort press på jorda og høye leiepriser, men Sigbjørn har vært heldig og fått god tilgang på jord.

– Jeg må kjempe på lik linje med de som driver med potet, for jeg vil ha den gode jorda, jeg også, sier han.

I tillegg til kornproduksjonen, startet han opp med kylling noen år etter at han tok over. Han fikk reist et 1300 m² stort kyllinghus og har nå åtte innsett i året med rundt 18 500 kylling i hvert innsett. I 2016 opprettet han Solør Biff, ei samdrift på ammeku, sammen med en sambygding.

Nyere maskiner

Sigbjørn har en relativt ny maskinpark. Såmaskinen er ny i år, skålharva kom i fjor, og året før der kom det en ny 25-fots tresker til gards.

Han har også en strategi om å bytte traktor hvert fjerde til femte år. Han baserer drifta på én traktor, samt en noe eldre lastertraktor, og da er det viktig at nedetiden er nærmest ikke-eksisterende. Derfor unner han seg hyppigere skifter enn mange andre. Han kjører nå en svart John Deere 6250R 2020-modell. Den fikk han levert ny før våronna, og i mai passerte den 300 timer.

Økonomisk analyse

Begge traktorene er leaset. Det er også treskeren og såmaskinen. Dette har han valgt å gjøre for ikke å binde opp kapital, men hvordan slår denne strategien ut på økonomien i drifta? Det ser vi nærmere på i gardsanalysen vi presenterer i Bedre Gardsdrift nr. 5, som er ute i månedsskiftet.

Da går vi grundig inn i drifta på Aurland gård. Vi ser på strategier og investeringsvalg og vi går inn i regnskapstallene og sammenligner bruket med gjennomsnittsbruket fra driftsgranskningene til Nibio.

For abonnenter

Gardsanalysene og de grundige reportasjene er forbeholdt abonnenter.

Er du ikke abonnent ennå? Abonner innen utgangen av neste uke for å sikre deg neste utgave av Bedre Gardsdrift og gardsanalysen fra Aurland gård.

Powered by Labrador CMS