En grønnere fôrmeny med minimalt med kraftfôr betyr at nordnorske kyr vil mjølke mindre. Foto: colourbox.com
En grønnere fôrmeny med minimalt med kraftfôr betyr at nordnorske kyr vil mjølke mindre. Foto: colourbox.com

Mjølk på bare gras i N-Norge?

Reduserer du kraftfôrmengden til mellom null og ti prosent, vil mjølkeytelsen gå ned med 53 og 45 prosent.

Publisert

Tilsvarende reduksjon for geit er på hele 71 prosent. For kjøttproduksjon blir en omlegging til større mengder gras mindre dramatisk, viser en rapport fra NIBIO. Rapporten er lagd på oppdrag fra Fylkesmannen i Troms og Finnmark, som akkurat har startet et mobiliseringsprosjekt for økt grasbasert mjølkeproduksjon.

Det store spørsmålet blir imidlertid: Hvordan skal det kompenseres for nedgangen i mjølkeinntektene ved større innslag av gras i fôrrasjonen? Rapporten skisserer flere løsninger; bedre kvalitet på grovfôret, mer areal eller flere kyr. Å øke dyreantallet krever større bygninger, noe som ikke kan forsvares på grunn av de økte kostnadene.

Rapporten ser også for seg større innslag av gamle, mer nøysomme mjølkeraser som er bedre til å nyttiggjøre seg en grasdominert fôrmeny. Et annet alternativ ville være å øke produksjonstilskuddet.

Les mer om rapporten hos NIBIO

Relaterte artikler

    Powered by Labrador CMS